Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Duchowość dla Warszawy

By 16 stycznia, 2020No Comments3 min read

„Co zrobić, kiedy życie nam nie smakuje?”, pytał we wprowadzeniu do kolejnego wykładu z cyklu Duchowość dla Warszawy”, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina. Odpowiedzią na to pytanie miał stać się wykład pod tytułem „Spowiedź, psychoterapia, kierownictwo duchowe. Co łączy, co dzieli?”, który odbył się 15 stycznia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Temat w dwugłosie podjęli prelegenci: dr Agnieszka Kozak, doktor nauk społecznych, psychoterapeuta i wykładowca Papieskiego Wydziału oraz o. Piotr Kropisz S.J., jezuita, rekolekcjonista i kierownik duchowy, odpowiedzialny za dom rekolekcyjny w  Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy.


Na początku wykładowcy podjęli się rozróżnienia pojęć, czym są i czemu służą psychoterapia i kierownictwo duchowe. Kiedy należy szukać pomocy u psychoterapeuty, a kiedy u kierownika duchowego i właściwie dlaczego ludzie szukają tych pomocy i jakie są ich oczekiwania. Cierpienie, traumy z przeszłości, problemy w relacjach, brak smaku życia to niektóre z problemów ludzi decydujących się na psychoterapię. Kierownictwa duchowego natomiast, szukają ludzie spragnieni głębszego kontaktu z Bogiem, choć też częstokroć nie radzący sobie w życiu. Wykładowcy tłumaczyli też co utrudnia zarówno psychoterapię, jak i kierownictwo duchowe, zwracali uwagę na niewłaściwe oczekiwania ludzi biorących w nich udział oraz wskazywali na wymagane kompetencje psychoterapeutów i kierowników duchowych. To, co przeszkadza w terapii to ugruntowane w nas kłamstwa, mechanizmy obronne, lęk przed zmianą, brak zaufania do terapeuty, czy zbytnia od niego zależność. „Gdy mamy zakodowane niewłaściwe wzorce zachowań, mówiła dr Agnieszka Kozak, obecność terapeuty może nam pozwolić odkłamać rzeczywistość i spojrzeć na siebie jako na osobę wartościową”. Trudności w kierownictwie duchowym wynikają przede wszystkim z braku wglądu w siebie, niewłaściwy obraz Boga, dewocyjna, magiczna pobożność czy różne postawy lękowe. „Kierownik duchowy, zauważył O. Piotr Kropisz, przede wszystkim ma pomagać człowiekowi otworzyć się na Bożą miłość, bo to Bóg prowadzi życie człowieka. Tak było w przypadku biblijnego Helego, który dopomógł młodemu Samuelowi zrozumieć, że to Bóg do niego mówi”. Wykładowcy zauważyli na koniec, iż pomimo wielu różnic, psychoterapia i kierownictwo duchowe mogą się nawzajem uzupełniać jako narzędzia służące integralnemu dobru człowieka we wszystkich wymiarach jego osoby. Po wykładzie prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy, którzy po zakończeniu spotkania mieli możliwość krótkiego osobistego spotkania i rozmowy z wykładowcami. Wykłady z cyklu „Duchowość dla Warszawy” będą kontynuowane. Kolejne odbędzie się 5 marca.

Galeria
Fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu