Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie – Duchowość dla Warszawy

„Żyjemy w czasach, w których dominuje użyteczność. Po co więc modlić się?” – zauważył na wstępie wykładu Ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej. Wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy, zatytułowany „Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie” stanowił kolejne wydarzenie, wpisujące się w Warszawski Festiwal Teologiczny, który w dniach 5-8 maja organizuje Akademia Katolicka w Warszawie.

6 maja, w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, tematykę modlitwy podjęli profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap (teolog moralista) oraz dr hab. Dorota Kornas – Biela, prof. KUL (psychopedagog).

O. profesor Andrzej Derdziuk przedstawił modlitwę jako fascynującą relację z Bogiem. Modlitwa to sposób życia, które staje się naszym udziałem, gdy doświadczamy fascynacją osobą Jezusa i taj jak uczniowie chcemy, aby nauczył nas modlić się. Modlitwa ma być rozmową i jednocześnie słuchaniem tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Aby zaistniała konieczna jest wiara. Z drugiej strony Bóg jest całkowicie otwarty na człowieka, pragnie jego samego. Modlitwa, to według słów św. Jana Pawła II, odkrywanie bycia stworzeniami, zależnymi od Boga. Z nim możemy czuć się kochani, przyjęci i porzucić wrażenie, że wszystko zależy od nas.

Modlitwa uczy właściwego dystansu do życia i ufności do Boga. Spoglądamy na nasze życie z Bożej perspektywy, usuwając wszystko to, co „zaśmieca” nasze życie. Prelegent zwrócił też uwagę na trudności w modlitwie: brak czasu, nieumiejętność modlitwy czy czucie się niegodnym wobec Boga. Odpowiadając zauważył, że zawsze mamy czas na to, co kochamy, uczymy się modlitwy modląc się i Bóg sam niweluje naszą niegodność, gdy zwracamy się do Niego, gdyż On ma wszystko to, czego nam brakuje.

Pani profesor Dorota Kornas-Biela zwróciła uwagę na etymologię polskiego słowa „modlitwa”. Ona ma nas „modelować” na wzór „modułu”, którym jest sam Bóg. Chociaż nasze życie pełne jest napięć, pośpiechu, rozczarowań, to tym bardziej potrzebujemy ofiarować Bogu hojność naszej modlitwy. Na modlitwie mamy być prawdziwi, autentyczni, a wszystkie trudności są oczyszczeniem modlitwy. Nie powinniśmy w niej szukać emocji i wzruszeń, ale być w nie wierni i systematyczni. Prelegentka mówiła również o „modlitwie nieustannej”, która opiera się o wiarę, stanowi życie zgodne z wolą Boga, wymaga uporządkowanego życia, regularnych modlitw, szukania Boga we wszystkim. Nawet nasze porażki, upokorzenia i straty mogą być wpisane w Boży plan wobec naszego życia. Modlitwa pomaga nam to odkryć.

Po swoich wystąpieniach prelegenci odpowiadali na pytania uczestników. Na koniec wszyscy obecni zostali zachęceni do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach Teologicznego Festiwalu.

Galeria
Fot. Mirosław Wiśniewski