Agere sequitur esse

Tożsamość kapłańska była tematem pierwszego dnia spotkania młodych księży, które w ramach programu Formacji Permanentnej odbyło się w dniach 8-9 grudnia. Wykład, którego duża część była świadectwem życia, wraz z warsztatem poprowadził tego dnia ks. dr Jarosław Szymczak.

Wieloletni wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW zauważył na wstępie, że młodzi, aktywni księża często są wrzuceni w wir pracy duszpasterskiej, która jest dla nich nowa i ekscytująca. Zaczynają oni przeżywać swoje kapłaństwo w sposób, który oznacza cały czas robić: odprawiać mszę św., organizować spotkania, spowiadać w konfesjonale, towarzyszyć różnym grupom, przewodniczyć ludziom, być aktywnym i aktywizować ludzi.

Młodzi księża często koncentrują się na aktywnościach: „co jeszcze trzeba zrobić aby mieć dobrą parafię, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby uruchomić młodzież z naszej parafii, co powinniśmy zrobić, żeby przychodziło więcej ministrantów itp. Koncentrujemy się na tym co trzeba robić zapominając o tym, że to co najistotniejsze, wynika z tożsamości” – mówił.

Ks. Szymczak podkreślił, że św. Jan Paweł II, jeszcze wcześniej jako Karol Wojtyła, często sięgał do łacińskiego Agere sequitur esse „Działanie wynika z tożsamości”. Zachęcał młodych księży, aby poświęcili więcej czasu na pytanie: Kim jestem? Co jest moim charyzmatem? W jakie talenty uzdolnił mnie Pan Bóg? Wówczas mogliby odkryć, że im więcej czasu poświęcą na to, żeby być z Jezusem, być w Nim, tym więcej dobrych rzeczy się dokona, gdyż źródłem aktywności jest tożsamość.

Działanie może wypływać z tego, że: jestem Jego przyjacielem, jestem Jego dzieckiem, jestem Jego najbliższym, ukochanym współpracownikiem, jestem Jego reprezentantem. Wówczas z tożsamości tego, który uobecnia Chrystusa wyjdzie uśmiech, serdeczność, współczucie, miłosierdzie, oddanie, gorliwość, czas, który spędzam z Jezusem, żeby jeszcze lepiej Go poznać.

Współautor Programów na Miłość i Życie wskazał również na lansowany współcześnie przez wielu guru samodoskonalenia, model rozwoju oparty na: Mindset – to w jaki sposób myślę, co utrzymuję w umyśle, Heartset – moje relacje, które tworzę, Soulset – moja duchowość i Healthset – moja sprawność fizyczna. Wg światowych ekspertów rozwój w tych 4 obszarach tworzy spójny model.

Ks. Szymczak wskazał, że model ten pochodzi w rzeczywistości z Pisma św.: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem” (Łk 10,27). Wg księdza nie jest to model rozwoju osobistego, ale jest to model miłowania. Jeśli kochasz, troszczysz się o swój intelekt, żeby się rozwijał, troszczysz się o swoje relacje, żeby były piękne, troszczysz się o duchowość, by zawsze była spójna i troszczysz się o ciało, które ma służyć.

Drugi dzień Formacji poświęcony był Duchowości rodziny, o której mówił ks. Robert Skrzypczak.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski