Wprowadzone przez

Jesteś magistrem teologii? Kształć się dalej!

[LICENCJAT KANONICZNY – PRZYGOTOWANIE DO DOKTORATU] to nowe, czteroletnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Konstytucji o Nauce, jako inna forma kształcenia. Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego, dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia […]

Pozwól się pochwycić Bogu!

[TEOLOGIA DLA ZABIEGANYCH] Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich. Od roku na naszym Wydziale działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań. Bóg wcale nie jest tak daleko od człowieka, jak nam się […]

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Zmarła Żona naszego wykładowcy p. Grzegorza Grochowskiego. Łączymy się w bólu i modlitwie, polecając śp. Renatę miłosiernemu Ojcu, prosząc też o pocieszenie dla cierpiących po Jej stracie. Uroczystości pogrzebowe śp. Renaty Grochowskiej odbędą się w poniedziałek 1 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku. Msza święta będzie transmitowana na […]

Wręczenie dyplomów

W sobotę 06 czerwca 2020 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów dla absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych. W wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, absolwenci tych studiów odbierali owoce swojej półtorarocznej pracy. Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina w krótkim przemówieniu przypomniał, że świadectwo daje się swoim życiem i zachęcał absolwentów, […]

Nowy przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

15 maja 2020 Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Będzie pełnił tę funkcję przez trzy lata. Komitet został powołany w 2003 roku. Kilka miesięcy temu ks. Pawlina został jego członkiem, a teraz wybrano go przewodniczącym. W skład tego gremium wchodzi trzydziestu teologów z całej Polski. Jednym z zadań, […]

Inwestycja na dziś i na wieczność. Teologia na PWTW

Szanowni Państwo, Nowy rok akademicki nie będzie taki jak przed pandemią. A czy zmieni się nasze życie? Ono na tyle będzie wyglądało inaczej, na ile o nie zadbamy. Pandemia nie rozwiąże naszych problemów. Może je tylko skomplikować. Nasze życie zmienić mogą wyłącznie podejmowane przez nas decyzje.

CO PANDEMIA ROBI Z NAUKĄ?

Uprawianie nauki jest czymś delikatnym i szczególnym. Wypracowany w starożytności model mistrz-uczeń zawierał w sobie nie tylko przekazywanie informacji, lecz także budowanie relacji i kształtowanie osoby. Uczeń próbował naśladować mistrza. Ten sposób uprawiania nauki stworzył cywilizację opartą na wartościach i relacjach międzyludzkich. Model „mistrz-uczeń” podlegał w historii różnym modyfikacjom, jednak stanowił on podstawowy wzorzec uprawiania […]

ZMIANA ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO

Po konsultacji z Radą Rektora informuję, co następuje: Do końca semestru nie odbędą się wykłady w formie fizycznej. Wykłady będą kontynuowane w formie elektronicznej. Wykładowcy są zobowiązani do 15 maja 2020 roku dostarczyć materiały, które będą potrzebne studentom do zaliczenia sesji egzaminacyjnej. Studenci będą mieć więc prawie miesiąc na przygotowanie się do egzaminów. Sesja egzaminacyjna […]

KONTAKT Z NAMI

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 20 kwietnia (poniedziałek) Sekretariat PWTW będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Jeśli ktoś potrzebuje przyjść osobiście, prosimy o zachowanie wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny.