Wprowadzone przez

,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?” – sympozjum naukowe na naszej uczelni

W dniu 27 stycznia 2024 r. na naszej uczelni odbyło się sympozjum naukowe pt. ,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?”. Licznie zgromadzonych w Auli ks. Jerzego Popiełuszki przywitał ks. Rektor AKW, prof. Krzysztof Pawlina, a słowo wstępne do zebranych skierował Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii Katolickiej. Swoją obecnością zaszczycił nasze spotkanie Nuncjusz […]

Spotkanie opłatkowe Studentów i Profesorów studiów teologicznych w systemie ,,blended-learning”

W dniu 25 stycznia 2024 r., podczas zimowego zjazdu studentów studiów w systemie ,,blended-learning”, odbyło się spotkanie świąteczne. Podczas Mszy Świętej ks. Rektor Krzysztof Pawlina podkreślił, że podjęcie studiów teologicznych pomaga we właściwym kształtowaniu obrazu Boga w nas. Zwrócił także uwagę, że główną troską chrześcijanina powinna być dbałość o to, by jak najlepiej przeżyć każdy […]

„Jak dobrze przygotować się do śmierci?” – Duchowość dla Warszawy

Rzeczywistość śmierci rodzi wiele niepokoju, a nawet lęku. Jakie będzie odchodzenie naszych bliskich, jak przeżywać żałobę, co w końcu stanie się z nami w ostatnim momencie naszego ziemskiego życia? Jak możemy rozmawiać o śmierci? Co wiemy na temat życia wiecznego? Czy współczesna medycyna oraz teologia mogą nam pomoc w „oswojeniu” śmierci? Te i wiele podobnych […]

Zaproszenie na spotkanie absolwentów

Drodzy Państwo, 24 kwietnia bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie absolwentów Akademii Katolickiej w Warszawie, byłego Papieskiego Wydziału Teologicznego, który, jak wiecie, stał się akademią. Na to spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób i nie tylko przebiegło ono w serdecznej atmosferze, ale zaowocowało także wspólną decyzją o kontynuacji takich spotkań dwa razy w roku dla podtrzymania wzajemnych […]

Rekolekcje adwentowe

Serce może mieć zawał, mogą migotać przedsionki. A co dzieje się z sercem, które nie kocha? Jak uchronić się przed duchowym zawałem? Odnowić pamięć serca to temat adwentowych refleksji ks. Krzysztofa Pawliny, rektora naszej Uczelni. Cztery konferencje: „Zdążyć na czas”, „Delikatność piękna”, „Wybrać miłość”, „Bliscy dalecy” mogą pomóc nam w przygotowaniach do Uroczystości Bożego Narodzenia. […]

Spotkanie Formacyjne Księży

Na wstępie wykładu, ks. profesor zdefiniował sobór jako „uroczyste zgromadzenie kolegium biskupów jak również innych zaproszonych przedstawicieli całego Kościoła zwołane i obradujące pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi Kościoła”. Zdaniem ks. Skrzypczaka, punktem odniesienia dla każdego soboru powszechnego, było wydarzenie w Jerozolimie ok. 50 roku. Wówczas, w obliczu pierwszego kryzysu, […]