Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Budzić pragnienie pełni i sensu

By 20 listopada, 2021No Comments2 min read

Księża od 2 do 10 roku kapłaństwa z diecezji warszawskiej, uczestniczyli 19 listopada w pierwszym, w tym roku, spotkaniu w ramach Formacji Permanentnej.

Wykład „Ars celebrandi w kontekście współczesności” wygłosił ks. dr Sławomir Jeziorski.

Prowadzący Akademię Liturgiczną w Rzeszowie mówił o kryzysie nie tyle liturgii, lecz pewnych form liturgicznych. Wskazał, że człowiek współczesny szuka celebracji i pewien wyraz celebracji znajduje w „liturgiach świeckich”. Znajduje go na stadionie, w centrach handlowych, na dyskotekach. Każdy człowiek szuka czasu, w którym mógłby wyjść ze swojej codzienności i przeżyć coś innego.

Ks. Jeziorski wskazał, że nie każda liturgia daje to samo. Niektóre celebracje dają radość, odpoczynek, relaks, natomiast liturgię chrześcijańską charakteryzuje misterium Boga, misterium bezinteresowności. Jest to miłość, która często jest niezrozumiała, gdyż jest nieopłacalna, wychodzi poza logikę wolnego rynku. Jednak za taką miłością człowiek cały czas tęskni.

Doktor liturgiki wskazał i omówił główne cechy celebracji, do których zaliczył: bezinteresowność, rytmiczność, estetyka i piękno oraz witalność.

W przekonaniu ks. Jeziorskiego, tylko ktoś, kto odkrywa bezinteresowną miłość Boga, a potem potrafi ją w taki sposób celebrować, może stać się świadkiem liturgii. Wówczas może przeżywać swoje ars celebrandi jako budzenie do głębszego poczucia sensu życia, jako prowadzenie ludzi do Boga.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu