————- Rekrutacja na Nowy Rok Akademicki 2021/2022 ————–

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej uczelni!

 Przyjdź, posłuchaj, poznaj i studiuj z nami!

Podejmij wyzwanie i zostań nauczycielem religii!

[PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE] Jeśli chcesz mieć wpływ na kształtowanie młodego pokolenia, pragniesz wychowywać do wartości i inspirować do nawiązywania relacji z Bogiem, to nasze Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne ułatwią ci to zadanie, przygotowując cię do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela religii.

Akademia Katolicka w Warszawie prowadzi trzysemestralne studia z zakresu teologii i katechetyki. W programie między innymi wykłady z biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, pedagogiki, psychologii, liturgiki, teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej.

Zajęcia odbywają się w soboty. Informacje o rekrutacji w zakładce https://www.akademiakatolicka.pl/podyplomowe-studia-teologiczno-katechetyczne/    Zapraszamy!

Zakończenie Roku Akademickiego Studiów Niestacjonarnych

W sobotę 12 czerwca 2021 roku, odbyło się pożegnanie VI rocznika, kończącego studia w Akademii Katolickiej w Warszawie. Byli na nim obecni również przedstawiciele ubiegłorocznych absolwentów, którzy rok temu z powodu pandemii nie mogli urządzić podobnego spotkania. Studenci poprosili o Mszę św., którą sprawował Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, wraz z Dyrektorem Studiów Niestacjonarnych, redemptorystą, o. Markiem Kotyńskim. Dyrektor przywitał zgromadzonych, a Ksiądz Rektor wygłosił poruszającą homilię. Po liturgii, w holu Akademii odbyło się spotkanie towarzyskie przy stole zastawionym wybornymi ciastami, przygotowanymi przez studentów. Na wstępie złożyli oni gorące podziękowania Rektorowi, wykładowcom oraz całej kadrze uczelni za możliwość studiów teologicznych i serdeczną troskę o studentów oraz życzenia, a także wręczyli kwiaty.

Czytaj dalej

Jedyne w Polsce studia teologii w systemie ,,Blended-learning”

[STUDIA BLENEDE-LEARNINGOWE] Oprócz niestacjonarnych – sobotnich studiów magisterskich z teologii, Akademia ma w ofercie formę mieszaną (tzw. blended-learning). Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej, czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Dlatego proponujemy sześcioletnie studia kształcenia na odległość. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Jeśli nurtują cię pytania odnośnie do sensu i celu życia, zastanawiasz się, kim jest Bóg, próbujesz Go poznać, pogłębić swoją wiedzę i zyskać nowe umiejętności – ta oferta jest właśnie dla ciebie.

Ta forma studiów dedykowana jest dla wszystkich zainteresowanych teologią, mieszkających daleko od Warszawy lub poza granicami Polski. Wśród studentów i absolwentów mamy osoby między innymi z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Białorusi, Ukrainy i Australii.

Dzięki blended-learning będziesz miał okazję połączyć swoje zobowiązania z pragnieniem studiowania teologii. Więcej na platformie: e-akademiakatolicka.pl

Zobacz jak taka forma studiowania podoba naszym studentom:

,,Odmrozić uczelnie i relacje”. Nowa oferta edukacyjna AKW – wywiad z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, Rektorem AKW

O przetrwaniu czasu pandemii, nowych wyzwaniach i kierunkach: Edukacji muzycznej i studium “Sztuka widzenia. Widzenie sztuki”  – mówi dla KAI –  ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Czytaj dalej

MIANUJĘ CIĘ DOKTOREM…

Każdego roku, pod koniec drugiego semestru, odbywa się na naszej uczelni uroczystość nadania stopni naukowych. W tym roku ceremonia w kościele seminaryjnym przebiegała w mniej licznym gronie ze względu na pandemię. Dyplomy wręczył Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina, w obecności m.in. rektora seminarium ks. dra Wojciecha Bartkowicza oraz przedstawiciela Senatu ks. prof. Marka Starowieyskiego. – Uczelnia przystawiła pieczęć na waszych dyplomach – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor AKW. – Chrystus wycisnął pieczęć na waszych sercach. Waszym zadaniem jest dobrze wykorzystać otrzymaną wiedzę i formację, dobrze głosić Chrystusa, dobrze odnajdywać ludzi, do których Bóg nas posyła i dobrze prowadzić ich do nieba. W ten sposób żadna z tych pieczęci nigdy się nie zatrze, ale zawsze będzie wskazywała na waszą tożsamość ucznia Jezusa.

Czytaj dalej

Pozwól się pochwycić Bogu!

[TEOLOGIA DLA ZABIEGANYCH] Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich.

Od trzech lat na naszej Uczelni działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Bóg wcale nie jest tak daleko od człowieka, jak nam się niekiedy wydaje. Kroczy tuż obok, ukrył się w doświadczeniach wiary innych ludzi, w naszym  wysiłku serca i umysłu. Zapraszamy na nasze wykłady. Wśród wykładowców pojawią się m.in. następujące osoby: ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Jan Miazek, ks. prof. Robert Skrzypczak, ks. prof. Wacław Królikowski SJ, ks. dr Marek Dziewiecki i inni.

„Teologia dla zabieganych” trwa cztery semestry. Spotykamy się jedną sobotę w miesiącu. Po wykładach istnieje możliwość uczestniczenia w Mszy świętej wraz ze studentami naszej uczelni. Zapraszamy rodziców i młodzież, animatorów i liderów wspólnot, osoby szukające drogi do Boga. Więcej informacji na stronie uczelni: https://www.akademiakatolicka.pl/studium-teologia-dla-zabieganych/

Teologia – studiować, by mądrzej żyć!

 [TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej słucha się o Bogu w grzechu, a inaczej w łasce uświęcającej.

Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle szuka. Naturą człowieka Kościoła jest troska. Brak troski powinien być niepokojącym sygnałem dla osoby wierzącej. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom.

Człowiek, który studiuje teologię – człowiek Kościoła – gromadzi się wokół dobra, które się tworzy. Wierzący powinni solidaryzować się ze sobą, szczególnie kiedy coś dobrego ma miejsce. Jeśli coś wartościowego się dzieje, ludzie Kościoła powinni być wokół tego wydarzenia, aby nikt tego nie zniszczył.

Człowiek, który studiuje teologię powinien być zakorzeniony w górze Synaj ale zarazem żyć w taki sposób, aby dokonywały się w jego życiu słowa wypowiedziane na górze błogosławieństw. Góra Synaj to kamienne tablice, a student teologii powinien kierować się przykazaniami ze względu na serce pulsujące miłością.  Serce z ciała, w przeciwieństwie do serca kamiennego, przestrzega przykazań nie z nakazu, ale z obfitości”.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW

Zapraszamy by zostać takim studentem niestacjonarnych (sobotnich) studiów teologicznych na naszej uczelni. Szczegóły na: https://www.akademiakatolicka.pl/studia-niestacjonarne/

Zobacz co o studiowaniu teologii mówią nasi studenci:

Teologia nie jest starą panną – wywiad z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, rektorem AKW

Akademia Katolicka w Warszawie to uczelnia teologiczna, gdzie poznaje się Boga, uczy się Nim żyć, i która przygotowuje do służby Bogu w Kościele – mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Czytaj dalej

Uwaga studenci!

Czcigodni Studenci, w najbliższą sobotę (12.06.2021) zajęcia będą prowadzone według następującego planu <link>.
Materiały do wykładów, które nie będą prowadzone on-line, będą umieszczone na stronie AKW, w zakładce “Zdalne nauczanie”.

 

„Moralność i prawo – u źródeł cywilizacji europejskiej”

Temat relacji prawa do moralności pojawia się we współczesnej debacie publicznej wyjątkowo wyraziście. Czy prawo stanowione powinno odzwierciedlać określoną tradycję i praktykę moralną? Jeśli tak, to którą? Wszak w społeczeństwach pluralistycznych nie tylko potencjalnie, ale i realnie mamy do czynienia z wielką różnorodnością przekonań również w kwestiach moralnych. A może prawo stanowione ma mieć zupełnie inną funkcję i nie tyle winno opierać się na określonej moralności, ale raczej spełniać rolę swoistego „policjanta” na skrzyżowaniu różnych systemów moralnych przyjmowanych przez społeczności wchodzące w skład państwa rządzonego prawami liberalnej demokracji? Czy prawo może i powinno spełniać funkcje wychowawcze? Te i podobne pytania, nawet jeśli niewyartykułowane w dostatecznie precyzyjny sposób, pojawiają się wręcz na ulicach naszych miast, przez które przechodzą kolejne demonstracje.

Czytaj dalej