Zapraszamy do oglądania nagrania z Duchowości dla Warszawy pt. Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami

Za nami kolejne spotkanie z cylku ,,Duchowość dla Warszawy” pt. Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami

„Przegrana pojawia się tylko tam, gdzie człowiek o coś walczy, stara się, stawia czoło problemowi” – tak zdefiniował doświadczenie porażki o. Wojciech Jędrzejewski OP podczas kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Wykład pod tytułem „Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami”, odbył się 22 lutego w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Galeria fot. Mirosław Wiśniewski

Czytaj dalej

Nowa książka ks. dr. Andrzeja Tuleja

A. Tulej, Bruno Hussar OP. בעל חזון we współczesnym Izraelu, Jedność, Warszawa-Kielce 2023.

To trzecia już pozycja wydana w naszej serii wydawniczej ,,Fontes et Subsidia Theologiae”. W opracowaniu podjęta została próba przedstawienia życia i działalności Bruno Hussara OP, dominikańskiego zakonnika pochodzenia żydowskiego żyjącego w latach 1911–1996, w perspektywie jego nowatorskich inicjatyw i osiągnięć w nowopowstałym w 1948 r. państwie Izrael. Miał on szczególne predyspozycje składające się na swoisty casus singularis, wyrażający się w samookreśleniu, że jest człowiekiem odczuwającym w sobie „cztery tożsamości”. Był chrześcijaninem i kapłanem, Żydem, Izraelczykiem i – jak sam mówił – w pewnym sensie Egipcjaninem, gdyż urodził się i wychował w Kairze w środowisku arabskim. Natomiast inni mówili o nim, że jest בעל חזון [baal chazon], człowiekiem wizji, marzeń, po prostu wizjonerem.

Czytaj dalej

Plan zajęć 24.02.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem zajęć – pobierz

„Czas zamkniętych powiek” – kazanie pasyjne [1/6] – ks. prof. Krzysztof Pawlina. I Niedziela Wielkiego Postu 2024

Do 30 marca 2024 r. można zgłaszać swój udział na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze

Akademia Katolicka w Warszawie w dniach 14-15 maja 2024 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze.

Zamierzeniem organizatorów jest ukazanie tematu z perspektywy różnych dziedzin, również tych niebezpośrednio teologicznych jak architektura czy muzyka.

Zapraszamy do uczestnictwa w niej oraz do wygłoszenia referatu podczas paneli.

Do 30 marca 2024 r. można zgłaszać propozycje tematów wystąpień dla uczestników czynnych, a do 30 kwietnia 2024 roku dla uczestników biernych.

Szczegóły na stronie: https://www.akademiakatolicka.pl/templum2024/

„Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami”. – o. Wojciech Jędrzejewski OP. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu ,,Duchowość dla Warszawy”.

Życie człowieka składa się z pasm sukcesów i porażek, a popełnianie błędów jest rzeczą ludzką. Nie jest możliwe, przy całym naszym wysiłku odnosić wyłącznie sukcesy. Porażki mogą nas zniechęcić i zablokować nasze działanie. Mogą jednak pomóc nam wzrastać, poznawać siebie, kształtować nasze myślenie. Dobrze wykorzystana przegrana może zwiększać odporność na kolejne niepowodzenia, może pomagać opracować nowy plan działania przez analizę wcześniejszego postępowania. Jak zatem dobrze wykorzystać porażki, jak nie załamać się, a przekuć przegraną w sukces? Jak radzić sobie, gdy sprawy nie idą po naszej myśli?
Te i podobne kwestie zostaną podjęte podczas wykładu „Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami”, który wygłosi o. Wojciech Jędrzejewski OP.
Wykład odbędzie się 22 lutego (czwartek) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66).
Na kontynuację cyklu „Duchowość dla Warszawy” zapraszają organizatorzy Akademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Wstęp wolny.

Uwaga studenci!

W najbliższa sobotę egzaminy będą odbywały się według następującego porządku <plik>.

Uwaga studenci!

W sobotę egzamin Ex universa theologia rozpocznie się o godzinie 9:45 krótkim spotkaniem wprowadzającym w sali 15.
Egzaminy magisterskie rozpoczną się o godzi e 11:30 w Rektoracie.
Kolejność osób podchodzących do egzaminu magisterskiego jest następująca: <plik>

Zapraszamy na nowy Kurs liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych

Kurs odbędzie się 16 marca w godz. 10.00-14.00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

 

Forma zapisów i więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/kurs-dla-fotografow/

,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?” – sympozjum naukowe na naszej uczelni

W dniu 27 stycznia 2024 r. na naszej uczelni odbyło się sympozjum naukowe pt. ,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?”. Licznie zgromadzonych w Auli ks. Jerzego Popiełuszki przywitał ks. Rektor AKW, prof. Krzysztof Pawlina, a słowo wstępne do zebranych skierował Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii Katolickiej. Swoją obecnością zaszczycił nasze spotkanie Nuncjusz Apostonio Filipazzi. Wykład główny pt. ,,Czy zachód stracił Boga? Spojrzenie z Holandii” wygłosił Ks. Kardynał Willem Eijk, Prymas Niederlandów. Analizował w nim m. in. zjawisko sekularyzacji, wskazując jako główne jego przyczyny fakt, że religijność w Holandii w dużej mierze budowana była bardziej w wymiarze aktywności społecznej niż więzi wynikającej z wiary. Dlatego też prawda, wartości czy sens, które przynosi religia, nie przenikały do głębi świadomości ludzi. Poza tym brak osobistej relacji z Bogiem wraz ze wzrostem dobrobytu oraz indywidualizacji wyborów życiowych i pluralizacją światopoglądów tworząca ,,supermarket prawdy” sprawił, że kraj ten w szybkim tempie stał się w większości niereligijny. Ksiądz Kardynał mówił także o tym, jakie są podejmowane próby zaradzenia obojętności religijnej. Wprowadzane są przygotowania do sakramentów metodą kursu Alfa. Osobno i równolegle do przygotowania dzieci do Chrztu św., Komunii św. czy Bierzmowania prowadzi się katechezę dla rodziców. Rozpoczętowania do sakramentu małżeństwa, które nie było wcześniej prowadzone, przybliżana jest teologia ciała Jana Pawła II oraz naturalne metody rozpoznawania płodności.

Następnie miały miejsce dwa wystąpienia: dr Dominiki Krupińskiej pt. ,,Moje doświadczenie Kościoła holenderskiego” oraz ks. dr. Andrzeja Kucińskiego z Kurii Rzymskiej pt. ,,Dokąd zmierza Kościół i teologia w Niemczech”? Całość zakończył panel z udziałem prelegentów oraz publiczności prowadzony przez ks. dr hab. Roberta Skrzypczaka, prof. AKW. Nagranie z konferencji dostępne jest na kanale Youtube Wydawnictwa Esprit – https://www.youtube.com/@WydawnictwoEsprit1/videos.

fot. Mirosław Wiśniewski – galeria zdjęć