Po sympozjum „Wiara i kultura. Razem czy osobno?”

13 kwietnia 2013 r. odbyło się sympozjum „Wiara i kultura. Razem czy osobno?” organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny – sekcję św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Bobolę. Rozpoczęliśmy mszą św. której przewodniczył Jego Eminencja Kard. Kazimierz Nycz. Ks. Kardynał towarzyszył nam podczas pierwszych wykładów za co serdecznie dziękujemy.

Podczas wykładów pochylaliśmy się nad tematyką wiary w kontekście konkretnych dziedzin kultury: sztuk pięknych, muzyki, literatury i filmu. Na sympozjum zaproszeni byli wybitni goście. Wykład rozpoczynający przygotował  i wygłosił o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – z wykształcenia historyk sztuki oraz filozof. Kolejnym prelegentem był prof. Adam Myjak, rzeźbiarz i Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ostatnim prelegentem przed przerwą był prof. Ryszard Zimak, Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Po przerwie odbyły się jeszcze dwa wykłady. Pierwszy, na temat relacji literatury i sztuki, wykłosił ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny polski patrolog, znawca Ojców Kościoła, apokryfów wczesnochrześcijańskich. Ostatni wykład na temat filmu wygłosił Pan Łukasz Maciejewski, dziennikarz i krytyk filmowy.

Sympozjum zakończyło się panelem dyskusyjnym prowadzonym przez ks. dr Marka Kotyńskiego, podczas którego goście odpowiadali na pytania z sali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz wysłuchania wykładów i panelu dyskusyjnego.

Czytaj dalej

Kwietniowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół PWTW

Serdecznie zapraszamy na sympozjum „Wiara i kultura. Razem czy osobno?” Po sympozjum ok. godz. 15.00 odbędzie się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół PWTW.

Szczegółowy plan sympozjum »

Inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół PWTW

Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego, które odbyło się w dniu 23.02.2013 r. otworzył ks. dr Robert Skrzypczak wykładem pt. „Kościół, czyli kto”. Prelegent, mając świadomość ogromu zagadnień zawierających się w temacie oraz skromnych ram czasowych w sposób syntetyczny i niezwykle ciekawy przedstawił współczesne problemy z postrzeganiem Kościoła przez wiernych i osoby niewierzące. Zwrócił uwagę na podmiotowość wspólnoty tworzącej Kościół oraz zagrożenia, jakie wynikają z form i sposobów funkcjonowania współczesnych środków komunikacji.

Czytaj dalej

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa kard. Sistachowi

„Kościół musi dać pierwszeństwo ewangelizacji. Jest konieczne, skierować działalność Kościoła w kierunku autentycznej i solidnej formacji chrześcijan, by przeżywali swoje życie chrześcijańskie w wierności Kościołowi i w hojności, tak by w społeczeństwie wyrażali swoją wiarę przez świadectwo życia i słowa.” – powiedział kard. Lluís Martínez Sistach, arcybiskup Barcelony po odebraniu tytułu doktora honoris causa nadanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – sekcję św. Jana Chrzciciela oraz Collegium Bobolanum.

Czytaj dalej

Świąteczne spotkanie środowiska akademickiego Warszawy z kard. Kazimierzem Nyczem

Jak co roku ks. Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się z rektorami uczelni warszawskich. Na spotkaniu omawiano problemy współczesnej młodzieży i problemy świata nauki. Po zakończeniu odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami studentów uczelni warszawskich. Podczas spotkania studenci złożyli życzenia ks. Kardynałowi i Rektorom. W odpowiedzi zabrał głos kard. Nycz, a także przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Styczniowe spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji – 19.01.2013 r.

Zapraszamy na 19 stycznia na spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Początek tradycyjnie o godz. 9.00.

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe

Jest już tradycją studentów i absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na modlitwie i łamaniu się opłatkiem. Serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 15 grudnia 2012 roku o godzinie 15.30 w naszej siedzibie, przy ul. Dewajtis 3.
O godzinie 15.30 weźmiemy udział we Mszy św. w kaplicy (wejście A), zaś o 16.30 rozpoczniemy spotkanie opłatkowe.

Spotkanie popielgrzymkowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie popielgrzymkowe. Odbędzie się ono 14 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ul. Dewajtis 3, wejście B.

Proszę o potwierdzenie obecności do 11 grudnia.

Serdecznie pozdrawiam

ks. Krzysztof Pawlina

Czytaj dalej

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – 15 grudnia

Już niedługo, bo 15 grudnia 2012 r.odbędzie się kolejna Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Początek o godz. 9.00.

Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkania.

Czytaj dalej

Ks. Kard. Nycz wśród młodych księży

W piątek i sobotę na Papieskim Wydziale Teologicznym odbywało się spotkanie formacyjne dla młodych księży. Tematem przewodnim spotkania była ewangelizacja osób niezainteresowanych Chrystusem i Kościołem. Podczas jednego z wykładów (dla grupy 6-10 lat po święceniach kapłańskich) uczestników odwiedził ks. Kardynał Kazimierz Nycz, który poruszył temat przesłania Synodu o Nowej Ewangelizacji.

Ks. Kardynał zaznaczył, że podczas Synodu przewijała się sentencja: „Nie ma Ewangelizacji bez Świadectwa, z kolei nie ma Świadectwa bez Świętości, zatem nie ma Ewangelizacji bez Świętości.”

Czytaj dalej

Zespół Przystanku Jezus na Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji

W sobotę, 24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Tym razem tematem przewodnim był Kościół i jego misja. Spotkanie rozpoczął wykład O. dr Pawła Krupy OP na temat istoty Kościoła. Następnie po krótkiej przerwie Ks. Artur Godnarski dokonał wprowadzenia do warsztatów przedstawiających metody ewangelizacyjne z Przystanku Jezus. Znaczącym jest to, że w trakcie trwania wprowadzenia, kilka sal dalej Ks. Kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania formacyjnego młodych księży mówił o potrzebie Nowej Ewangelizacji oraz o przesłaniu Synodu poświęconego ewangelizacji.

Czytaj dalej