Chcemy opowiadać o pięknie.

Na wstępie uroczystej inauguracji roku akademickiego, ks. kard. Kazimierz Nycz poinformował o ustanowieniu następczyni Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, którą jest Akademia Katolicka w Warszawie. Uczelnia została erygowana za zgodą Stolicy Apostolskiej dekretem ks. kardynała z dnia 15 sierpnia 2020 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w setną rocznicę Cudu nad Wisłą.

Następnie prowincjał o. Jezuitów, o. Tomasz Ortmann SJ, przeczytał przesłanie Wielkiego wice-Kanclerza uczelni, ks. Arturo Sosa Abascal SJ. W przesłaniu, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego wyraził radość z rozwoju obu sekcji: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum, co znalazło odzwierciedlenie w powstaniu Akademii Katolickiej w Warszawie.

W przemówieniu okolicznościowym, ks. Krzysztof Pawlina przedstawił pokrótce historię uczelni, która sięga lat 60-tych ubiegłego stulecia. Wskazał również cele, które widzi przed nową uczelnią. „Ta uczelnia chce być Akademią piękna ponadczasowego, piękna za horyzontem. Tego piękna, które jest za horyzontem naszego życia. Chcielibyśmy być uczelnią, która daje klucz do zrozumienia siebie i świata” – mówił ks. Rektor.

W dalszej części uroczystości ks. Krzysztof Pawlina wraz z ojcem Robertem Wawrem SJ, przywitali gości, po czym odbyła się immatrykulacja studentów.

Inaugurację uświetnił wykład pt. „Zrozumieć przyszłość”, który wygłosił Kawaler Orderu Orła Białego, prof. dr. hab. Michał Kleibera.

Na zakończenie uroczystości, błogosławieństwa zebranym udzielił Wielki Kanclerz Akademii, ks. kardynał Kazimierz Nycz.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski