„Co mówi Duch do Kościoła dzisiaj?”

Pierwszy sobotni wykład podczas II Festiwalu Teologicznego w Warszawie, w którym wzięli udział Studenci AKW z Warszawy i ośrodków afiliowanych, pt. „Co mówi Duch do Kościoła dzisiaj?” dotyczył głownie nauczania trzech ostatnich papieży. Prelegent, ks. prof. Robert Woźniak (UPJPII), wyjaśnił dlaczego ostatnie lata nie są czasem „milczenia Boga”. Zwrócił również uwagę na konieczność nieustannego łączenia Pisma Świętego i Tradycji Kościoła w teologii. Wskazał na korzyści jakie może ze sobą nieść interpretowanie Biblii w kluczu magisterium Kościoła. Odwołując się do wypowiedzi i dokumentów św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, omówił jak Duch Święty przez nich przemawiał. Papieżowi Polakowi zawdzięczamy rozbudowanie teologii ciała, która nie ogranicza się jedynie do kwestii małżeństwa, Benedyktowi XVI postawienie akcentu na rozum i prawdę w uprawianiu teologii, a obecnemu następcy św. Piotra zasadę towarzyszenia, która może być kluczem w działaniach duszpasterskich naszych czasów.
Galeria zdjęć. Fot. Mirosław Wiśniewski