Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?” – sympozjum naukowe na naszej uczelni

By 27 stycznia, 20243 czerwca, 2024No Comments2 min read

W dniu 27 stycznia 2024 r. na naszej uczelni odbyło się sympozjum naukowe pt. ,,Co się dzieje z Kościołem w Europie?”. Licznie zgromadzonych w Auli ks. Jerzego Popiełuszki przywitał ks. Rektor AKW, prof. Krzysztof Pawlina, a słowo wstępne do zebranych skierował Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii Katolickiej. Swoją obecnością zaszczycił nasze spotkanie Nuncjusz Apostonio Filipazzi. Wykład główny pt. ,,Czy zachód stracił Boga? Spojrzenie z Holandii” wygłosił Ks. Kardynał Willem Eijk, Prymas Niederlandów. Analizował w nim m. in. zjawisko sekularyzacji, wskazując jako główne jego przyczyny fakt, że religijność w Holandii w dużej mierze budowana była bardziej w wymiarze aktywności społecznej niż więzi wynikającej z wiary. Dlatego też prawda, wartości czy sens, które przynosi religia, nie przenikały do głębi świadomości ludzi. Poza tym brak osobistej relacji z Bogiem wraz ze wzrostem dobrobytu oraz indywidualizacji wyborów życiowych i pluralizacją światopoglądów tworząca ,,supermarket prawdy” sprawił, że kraj ten w szybkim tempie stał się w większości niereligijny. Ksiądz Kardynał mówił także o tym, jakie są podejmowane próby zaradzenia obojętności religijnej. Wprowadzane są przygotowania do sakramentów metodą kursu Alfa. Osobno i równolegle do przygotowania dzieci do Chrztu św., Komunii św. czy Bierzmowania prowadzi się katechezę dla rodziców. Rozpoczętowania do sakramentu małżeństwa, które nie było wcześniej prowadzone, przybliżana jest teologia ciała Jana Pawła II oraz naturalne metody rozpoznawania płodności.

Następnie miały miejsce dwa wystąpienia: dr Dominiki Krupińskiej pt. ,,Moje doświadczenie Kościoła holenderskiego” oraz ks. dr. Andrzeja Kucińskiego z Kurii Rzymskiej pt. ,,Dokąd zmierza Kościół i teologia w Niemczech”? Całość zakończył panel z udziałem prelegentów oraz publiczności prowadzony przez ks. dr hab. Roberta Skrzypczaka, prof. AKW. Nagranie z konferencji dostępne jest na kanale Youtube Wydawnictwa Esprit – https://www.youtube.com/@WydawnictwoEsprit1/videos.

fot. Mirosław Wiśniewski – galeria zdjęć

Close Menu