,,Deficyt zaufania do świata”. Nowa książka ks. prof. AKW, Marka Dobrzenieckiego i spotkanie autorskie

27 marca 2024 roku ukazała się książka autorstwa wykładowcy naszej uczelni, ks. dra hab. Marka Dobrzenieckiego, prof. AKW. Praca nosi tytuł „Deficyt zaufania do świata. Polska filozofia wobec współczesności” i została wydana w serii Biblioteka Myśli Współczesnej Państwowego Instytutu Wydawniczego. Spotkanie autorskie o książce odbędzie się w sobotę, 13.04.2024 r., o godz. 17:00 w ramach Targi Książki Katolickiej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie poprowadzi red. Jakub Moroz, a rozmawiać o książce będą jej autor oraz dr Paweł Rojek (UJ).