Dla ciała dieta – dla duszy post. Podwójne piękno człowieka

„Dieta to słowo bardzo modne, ale post budzi często ironiczny uśmiech. Czy jest różnica między dietą a postem?” – zapytał we wprowadzeniu do kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy” ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej.

Wykład online zatytułowany „Dla ciała dieta – dla duszy post. Podwójne piękno człowieka” wygłosili: Marzena Szymczak – dietetyk oraz ks. Krzysztof Gajos SAC – duszpasterz, rekolekcjonista. Pani Marzena w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na motywy podjęcia diety oraz konieczność dostosowania jej do stanu zdrowia poszczególnej osoby. Wymieniała różne, modne obecnie diety (np.: wysokobiałkowa, ketogeniczna, eliminacyjna, wegańska, monoskładnikowa), które pomimo zalet, posiadają również liczne czynniki szkodliwe dla zdrowia. Istotny jest natomiast, zdrowy, racjonalny tryb życia, którego ważnym elementem będzie urozmaicona i zbilansowana dieta. Prelegentka prezentowała przykładowe zapotrzebowania na różne składniki pokarmowe oraz wskazała znaczenie postów, w tym tzw. Postu Daniela jako pomocy w uzyskaniu harmonii między ciałem i duszą.

Ksiądz Krzysztof Gajos SAC zwrócił uwagę na duchowe znaczenie postu w odróżnieniu od diety. Odnosząc się do Pisma Świętego i Ojców Kościoła przedstawił główne założenie i motywacje postu. To bardzo ciekawe, że pierwsze przykazanie Boga w ogrodzie Eden dotyczyło właśnie „nie jedzenia” zakazanego owocu, a więc postu jako „ochrony” przed tym, co niszczy i uśmierca. Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie o post przynosi Jezus Chrystus. On sam podjął 40 dni postu, po tym jak usłyszał słowa miłości Ojca podczas chrztu nad Jordanem. A zatem to miłość poprzedza post, gdyż nie może być on celem samym w sobie, ale jest środkiem, który służy do poznania siebie, swoich pragnień i właściwego ukierunkowania życia. Post nie dotyczy wyłącznie jedzenia, ale jest to działanie, które ma dopomóc wyciszyć swoje zmysły i to, co przeszkadza, aby usłyszeć Boga. Post demaskuje zniewolenia człowieka. Poszcząc należy jednak zwrócić uwagę na jego pozytywny aspekt. W miejsce braku wywołanego przez post powinno się pojawić coś innego, jakieś dobro – modlitwa, dobre czyny. Post ma odwrócić uwagę od siebie samego, pozwolić zauważyć własne zniewolenia czy bożki i nauczyć spojrzenia na siebie i świat w optyce miłości.

Po wykładzie prelegenci odpowiadali na pytania uczestników. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się pod koniec marca i będzie dotyczył tematyki ojcostwa.