Skip to main content
search
Aktualności

Doktorat Honoris Causa na PWTW

By 26 listopada, 2019No Comments4 min read

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa o. prof. dr. hab. Jackowi Salijowi OP i o. prof. ThDr. Ladislavovi Csontosovi SJ, PhD.

Zapraszamy  27 listopada 2019 roku do budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Centralna Biblioteka Rolnicza) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Początek uroczystości o godz. 16.00.

SYLWETKI UHONOROWANYCH PROFESORÓW:

Jacek Salij urodził się 19 sierpnia 1942 r. w Budach na Wołyniu, w okolicach Dubna, Krzemieńca i Beresteczka, jako drugie dziecko Józefa Salija i Agnieszki, z domu Ostolskiej. Miał trzech braci i pięć sióstr. Na chrzcie otrzymał imię Eugeniusz. Imię św. Jacka Odrowąża zostało mu nadane w zakonie.

Jest wybitnym teologiem, duszpasterzem i autorem licznych publikacji naukowych, tłumaczeń, a także dzieł popularnonaukowych. Przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez długie lata w miesięczniku „W drodze” prowadził korespondencję z czytelnikami na tematy związane z wiarą, pod ogólnym szyldem: „Szukającym drogi”.

Po święceniach o. Salij został skierowany do pomocy w krakowskim ośrodku duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, następnie zaś, przez ponad dziesięć lat (1971–1983), był opiekunem Sekcji Kultury warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

3 maja 2007 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył o. Salija Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dziesięć lat później otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju teologii i filozofii, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej Polski, a także za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej.

 

Ladislav Csontos SJ urodził się 23. marca 1952 r. w Piešt’nach – w Pieszczanach na Słowacji. Maturę uzyskał w 1970 r., po czym rozpoczął studia na uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie na Wydziale Przyrodoznawstwa – studiował matematykę. Gdy jego matematyczne studia zbliżały się do końca, był już od roku w tajnym nowicjacie u Jezuitów.

Po ukończeniu matematyki podjął pracę w  Słowackiej Komisji Planowania w Bratysławie, w której pracował do 1990 r., do upadku komunizmu. Jednocześnie, po ukończeniu nowicjatu, zaczął studia filozoficzno-teologiczne w Jezuickim Instytucie Teologicznym św. Alojzego,  działającym  w podziemiu na  Słowacji.

Święcenia kapłańskie przyjął tajnie we Wrocławiu w 1980 r. W 1982 roku uzyskał doktorat z matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki (RNDr.), na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Następny stopień naukowy uzyskał w 1992 – a był to stopień Licencjata teologii – na naszej Uczelni – Papieskim Wydziale w Warszawie i zaczął  wykłady z filozofii na Jezuickim Instytucie Teologicznym  św. Alojzego w Bratysławie, który po upadku komunizmu zaczął oficjalnie działać, a od 1992 r. funkcjonował już w ramach uniwersytetu w Trnawie.

W 1996 r. został Dyrektorem Jezuickiego Instytutu Teologicznego św. Alojzego, a kiedy Instytut stał się Wydziałem Teologii  uniwersytetu w Trnawie, był to rok 1997, został jego pierwszym dziekanem. Dzięki jego staraniom, na Wydziale Teologii, powołano kierunek studiów filozofii chrześcijańskiej, którym kieruje do dziś.

 

Program uroczystości

godz. 16.00
Gaude Mater Polonia
powitanie gości – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

godz. 16.15
laudacja – ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (PWTW – Collegium Joanneum)
laudacja – ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ (PWTW – Collegium Bobolanum)

godz. 16.45
nadanie doktoratu honoris causa o. prof. dr. hab. Jackowi Salijowi OP
nadanie doktoratu honoris causa o. prof. ThDr. Ladislavovi Csontosovi SJ, PhD

godz. 17.00
wykład doktora honoris causa o. prof. dr. hab. Jacka Salija OP
wykład doktora honoris causa o. prof. ThDr. Ladislava Csontosa SJ, PhD

godz. 17.30
słowo kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
wystąpienia okolicznościowe
zakończenie

godz. 18.00
kolacja


Zdjęcia
1.Jacek Salij –  fot. Sebastian Nycz
2. Ladislav Csontos SJ – otrzymane od o. Ladislava Csontosa SJ 

 

Close Menu