Kontakt mailowy

mdubinska@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

 • psychologia
 • pedagogika
 • wychowanie
 • dydaktyka i metodyka nauczania

Prowadzone wykłady:

 • Katechetyka szczegółowa
 • Dydaktyka
 • Metodyka nauczania
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika ogólna
 • Historia katechezy
 • Historia wychowania
 • Ćwiczenia: – praktyki zawodowe
 • Seminarium z katechetyki

Curriculum Vitae:

Daty Ukończona uczelnia, uzyskany tytuł
1989 r. Trzyletnie Studium Katechetyczne
1994 r. Papieski Wydział Teologiczny (tytuł mgr)
2002 r. Uniwersytet Warszawski- Podyplomowe Studia w zakresie przyrody
2004 r. Papieski Wydział Teologiczny licencjat kanoniczny
2005 r. Papieski Wydział Teologiczny – Kurs doktorancki
2012r Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego –  stopień  doktora

Praca zawodowa:

 • od 1986 r – nauczyciel religii do chwili obecnej
 • w latach 2000 – 2003, jako jedyna osoba świecka pełniłam funkcję wizytatora dekanalnego do spraw nauczania religii
 • od 2003 roku do chwili obecnej pełnię funkcję doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie nauczania religii
 • od 2005 r. wykładowca katechetyki w Wilnie
 • od 2012 roku adiunkt PWTW, koordynator praktyk zawodowych
 • od 2013 r. sekretarz naukowy PWTW i Sekcji św. Jana Chrzciciela
 • od 2013 r. promotor i recenzent prac magisterskich

Nagrody i odznaczenia:

 • srebrny medal „Zasłużony dla Kościoła”, którym zostałam odznaczona w 2006 roku przez prymasa Polski Józefa kardynała Glempa – za znaczący dorobek zawodowy
 • nagrody dyrektora szkoły w latach: 2003, 2010 i 2012;2015, 2017

Dodatkowe umiejętności i doświadczenia:

 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • fotografia reporterska
 • komunikatywność
 • pogodne usposobienie
 • kreatywność
 • obowiązkowość
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • odpowiedzialność, punktualność
 • umiejętności organizacyjne

Publikacje:

 • Podręcznik ucznia kl I – Kochamy Cię, Panie Boże, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2002
 • Podręcznik metodyczny kl I- Kochamy Cię, Panie Boże, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2002
 • Podręcznik ucznia kl II – Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003
 • Podręcznik metodyczny kl II – Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003
 • Podręcznik ucznia kl III –  W przyjaźni z Panem Jezusem Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2004
 • Podręcznik metodyczny kl III – W przyjaźni z Panem Jezusem Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2004
 • Plan wynikowy do podręcznika ucznia Kochamy Cię, Panie Boże, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2007
 • Plan wynikowy do podręcznika ucznia Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2007
 • Plan wynikowy do podręcznika ucznia, W przyjaźni z Panem Jezusem, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2007
 • Scenariusz katechezy dla klas I- III: Pan Bóg mówi do nas przez kapłanów, Propozycje Katechez na wszystkie etapy edukacyjne, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009
 • Przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii – katecheza parafialna (zeszyt ucznia i konspekty zajęć), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010
 • Nasze dziecko idzie do I Komunii Święte – konferencje dla rodziców (redakcja), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010
 • W latach 2010 – 2013 opracowałam scenariusze zajęć – opublikowane w formie broszur przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej np.:
  • „Wędrujemy z Maryją naszą Królową”
  • „Dobro i pokora w życiu świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II”
  • „Pan Bóg mówi do nas przez kapłanów”
  • „Bądź wierny, aż do końca”
 • W 2012 roku opublikowałam artykuł pt. „Kooperacyjna metoda Redlicha i Schleya” w fachowym miesięczniku „Katecheta” – Wydawnictwo św. Wojciech w Poznaniu.

Konferencje:

 • w kwietniu 2012 roku na I Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli religii „Nauczyciel religii jako autorytet” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Raabe, wygłosiłam wykład na temat „Trudne sytuacje na lekcji, jak sobie z nimi radzić?”.
 • w sierpniu 2012 roku podczas odprawy katechetycznej, przed rozpoczęciem roku szkolnego, wygłosiłam w Koninie, Zduńskiej Woli i Włocławku prelekcję dla nauczycieli religii na temat „Kreatywne wychowanie – dyscyplina i zarządzanie klasą”.
 • w październiku 2013 roku podczas sympozjum zorganizowanego dla katechetów – sióstr zakonnych – z całej Polski, w Niepokalanowie prowadziłam konsultacje metodyczne, dotyczące zagadnień awansu zawodowego, nowelizacji prawa oświatowego, oraz postępowania
  w sytuacjach konfliktowych z rodzicami w szkole.
 • w 2006 roku przeprowadziłam szkolenie z zakresu metodyki zajęć w placówkach oświatowych dla policjantów Zespołu Prewencji Kryminalnej oraz Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.