Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Duchowość dla Warszawy – Czy możliwe są cuda w XXI wieku?

By 28 listopada, 2018No Comments3 min read

27 listopada odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Tytuł wykładu brzmiał: „Czy możliwe są cuda w XXI wieku?” i dotyczył katolickiej wizji choroby i uzdrowienia, działań grup charyzmatycznych. Ks. rektor Krzysztof Pawlina, podczas przywitania licznie zebranych uczestników, zwrócił uwagę na kwestię szukania pomocy u Boga w trudnych sytuacjach życiowych, która może przerodzić się w uprzedmiotowienie Boga, zamiast otwierać człowieka na Jego wolę.


Wykład miał charakter dwugłosu. Najpierw zabrał głos ks. prof. Andrzej Kobyliński, profesor filozofii na UKSW. Zwrócił on uwagę na intensywny wzrost religijności w wielu miejscach świata (tzw. desekularyzacja), co prowadzi do zainteresowania cudami i uzdrowieniami. Prelegent zauważył, iż biorąc pod uwagę uzdrowienia oficjalnie uznane (np. w Lourdes), trzeba stwierdzić, że nie jest ich wiele. W podejściu do cudów i uzdrowień, wykładowca nalegał na zachowanie katolickiej tożsamości. Jest w tym pomocna instrukcja wydana przez Kongregację Nauki Wiary Ardens felicitatis desiderium, gdzie znajdują się wytyczne jak ma wyglądać modlitwa o uzdrowienie zgodna z katolicką wiarą i czego należy w niej unikać. Ksiądz profesor wskazał na zagrożenie, które według niego staje się coraz bardziej obecne: przenikanie do Kościoła Katolickiego elementów praktyk  zieloświątkowych, elementów rytualnych i magicznych pochodzących w Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Przez to powstaje religijność oparta na emocjach, kwestionująca teologię katolicką, charakteryzująca się objawami psychosomatycznymi. Prelegent apelował o ostrożność i zachowanie rozsądku wobec niewłaściwych praktyk tego rodzaju.

Drugi prelegent, ks. prof. Krzysztof Guzowski, profesor teologii dogmatycznej KUL-u, rozpoczął swoje przedłożenie od własnej modlitwy do Ducha Świętego. Zwrócił on uwagę na powszechność cudów w świecie, co potwierdza nieustane działanie Boga wobec człowieka. Największym cudem, przekonywał prelegent, jest Eucharystia, w której Bóg poprzez działanie Ducha Świętego kształtuje człowieka na wzór Chrystusa. Ksiądz profesor dalej zaprezentował pokrótce katolicką wykładnię o istocie i działaniu Ducha Świętego na przykładzie nauczania św. Bazylego, św. Grzegorza z Nysy, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i św. Jana Pawła II. W nieco polemicznym tonie wobec swego przedmówcy, ksiądz Guzowski ukazał działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w człowieku i objawia w nim swoją moc. Jego zdaniem Kościół potrzebuje „nowej Pięćdziesiątnicy”, wylania Ducha w sercach ludzi. Niewłaściwe praktyki, które pojawiają się podczas charyzmatycznych modlitw, wynikają z braku obecności i słusznego ukierunkowania pasterzy grup modlitewnych.

Po obu przedłożeniach prelegenci odpowiedzieli jedynie na cześć licznych pytań, zadanych przez słuchaczy. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się w Bibliotece Rolniczej 22 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu