Egzamin Ex universa theologia i egzamin magisterski

Egzamin Ex universa theologia i egzamin magisterski dla Studentów sobotnich i blended-learningowych odbędzie się 29 września.

Egzamin Ex universa rozpocznie się o godzinie 11:30.

Studenci CIBnS i KnO rozpoczną egzaminy magisterskie o godz. 14:00, Studenci IT Koszalin od godz. 13:00 (według kolejności ustalonej przez Dyrektora Instytutu).

Egzaminy magisterskie będą odbywały się według następującej kolejności <link>.