Egzamin Ex universa theologia

Egzamin Ex universa theologia, zaplanowany na 11 czerwca rozpocznie się o godzinie 9:45. Studenci podchodzący do tego egzaminu proszeni są o zgromadzenie się w sali nr. 15. Egzaminy magisterskie dla Studentów studiów niestacjonarnych rozpoczną się o godzinie 12:15.