Księża od drugiego do piątego roku kapłaństwa włącznie uczestniczą w formacji organizowanej przez Akademia Katolicka w Warszawie. Spotkania mają miejsce w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w Warszawie.

 

Spotkania księży odbywają się 3 razy w roku w piątki i soboty.

 

Uczestnicy spotkań przyjeżdżają w piątek o godz. 18.00 i pozostają na miejscu do godz. 15.00 w sobotę.

W piątek zajęcia prowadzi Ojciec Duchowny. W sobotę przewidziane są 2 części: pierwszą stanowią wykłady i ćwiczenia z katechetyki, drugą – w zależności od roku, zajęcia z jednej z następujących dziedzin: spowiednictwa, kierownictwa duchowego, homiletyki, liturgiki, teologii pastoralnej.

 

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Ewentualna nieobecność wymaga usprawiedliwienia na piśmie. Z powodu nieobecności na zajęciach, obowiązek uczestniczenia w formacji może zostać przedłużony na kolejne lata.

 

Księża, którzy studiują na wyższych uczelniach teologicznych, lub też posiadają stopień licencjata albo doktora nauk kościelnych uczestniczą w spotkaniach jedynie w piątek.

 

Księża od szóstego do dziesiątego roku kapłaństwa włącznie również uczestniczą w formacji organizowanej przez Akademia Katolicka w Warszawie. Spotkania mają miejsce w siedzibie AKW, ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Początek o godz. 18.00.

 

Na zakończenie każdego z lat formacji uczestnicy otrzymują dyplom Akademia Katolicka w Warszawie. Po piątym roku kapłaństwa przewidziane jest skrutinium podsumowujące formację.