Wielkopostne Zamyślenia 1/6 –
Wiara i przebaczenia 

Wielkopostne Zamyślenia 2/6 –
Uwięzieni w swoim bólu

Wielkopostne Zamyślenia 3/6 –
Ospałość duszy 

Wielkopostne Zamyślenia 4/6 –
Zatroszczyć się o innych 

Wielkopostne Zamyślenia 5/6 –
Póki żyję, mogę czynić dobro

Wielkopostne Zamyślenia 6/6 –
Niestraszna śmierć