Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Mszą Świętą pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza rozpoczęła się 5 października inauguracja roku akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Liturgię w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu koncelebrowali bp Kazimierz Gurda, bp Tadeusz Pikus, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek oraz ponad 70 kapłanów. W homilii Wielki Kanclerz Uczelni przypomniał, że szczególnym kontekstem rozpoczynającego się roku akademickiego jest świadczenie o Bogu, który jest miłosierny. Dodał, że uczelnia wyższa ma obowiązek stawiać pytania najważniejsze i tę prawdę przypominać. Po Eucharystii nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów. Głos zabrali rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz prorektor ks. prof. Zbigniew Kubacki SJ. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Kryzys wartości, wartość w kryzysie” wygłosił prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do galerii.