Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w PWTW Warszawa – Przemówienie ks. Rektora