Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na studiach teologicznych w formie blended-learning.

By 28 września, 202318 marca, 2024No Comments2 min read

Mszą św. w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego z immatrykulacją studentów uroczyście rozpoczął się kolejny rok studiów w systemie blended-learning na naszej Akademii. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW. W homilii ks. Rektor wskazał, że dziś Bóg potrzebuje osób, które podróżują jak żeglarze i nawigując roztropnie, prowadzą ludzi do innego Świata. Motywacja do studiowania teologii powinna więc dotyczyć nie tylko własnych celów życiowych, ale także drugiego człowieka, wobec którego mamy świadczyć o Bogu. Będąc jakby ,,nawigatorami Dei”, musimy odbić od brzegu, zerwać ze starym człowiekiem w nas i odbyć tę niezwykła podróż życia w zjednoczeniu z Bogiem. W wydatnym stopniu pomagają nam w tym studia teologiczne. W świecie, gdzie uczonych jest coraz więcej, a mądrych coraz mniej, my mamy pójść nie tylko za wiedzą, która nas poszerza, ale za życiem duchowym, które pogłębia. I te wszystkie płaszczyzny pójścia w głąb i bycia świadkiem Boga we współczesnym świecie oferują nasze studia, o ile się człowiek w nie mocno zaangażuje. Ks. Rektor na koniec wyraził także radość całej uczelni z licznego naboru studentów z całego kraju i z zagranicy. Na koniec dyrektor studiów – ks. dr Andrzej Tulej odebrał ślubowanie od rozpoczynających przygodę ze studiami teologicznymi na naszej uczelni.

Na nowy rok akademicki zostało przyjętych 75 nowych studentów, część z nich przybyła z zagranicy, m.in. diakon stały z Nowego Jorku, dwóch kapłanów z Ukrainy, osoby z kilku krajów europejskich. Obecnie w niestacjonarnym systemie blended-learning na obu specjalnościach: katechetycznej i teologii ogólnej, studiuje ponad 270 studentów.

Życzymy wszystkim Studentom i Profesorom pięknego czasu studiów w roku akademickim 2023/2024!

Zapraszamy do galerii (fot. Mirosław Wiśniewski)

Close Menu