Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Jak podejmować dobre decyzje? Od psychologii do rozeznania duchowego.

By 23 stycznia, 2019No Comments4 min read

22 stycznia odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Tytuł wykładu brzmiał: „Jak podejmować dobre decyzje. Od psychologii do kierownictwa duchowego”, dotyczył szeroko rozumianego rozeznawania duchowego, życiowych wyborów i decyzji. Ks. rektor Krzysztof Pawlina, podczas przywitania licznie zebranych uczestników, zwrócił uwagę na kwestię coraz większych trudności w podejmowaniu decyzji w dzisiejszym świecie, a jednocześnie konieczności wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

Pierwszym prelegentem był o. dr hab. Wacław Królikowski SJ, jezuita, wykładowca teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Collegium Bobolanum oraz na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Nakreślił on obraz chrześcijańskiej wizji człowieka, który jako stworzony przez Boga, został zaproszony do relacji z Nim, z innymi ludźmi i światem. Z kolei zły duch przeszkadza, aby uniemożliwić i zakłócić te relacje. Dlatego jest konieczne rozeznawanie duchowe, czyli dokonywane przy udziale Ducha Św. Jest ono konieczne, aby nie ulec iluzji. O. Wacław przestawił też oznaki działania Chrystusa i złego ducha w życiu człowieka, wskazując też, do czego każdy z nich prowadzi człowieka. Jezuita odniósł się do reguł pozostawionych przez św. Ignacego w Ćwiczeniach duchownych, mówiąc między innymi o warunkach dobrej decyzji i trzech porach, okolicznościach dokonywania wyboru.

Następnie zabrała głos s. mgr lic. Anna Maria Pudełko AP, siostra ze Zgromadzenia Maryi Królowej Apostołów, psychopedagog powołania. Siostra zwróciła uwagę, iż podejmowanie decyzji jest procesem, który zaangażuje całego człowieka, jego umysł, uczucia i wolę. Zauważył dalej, iż obecny świat nie pomaga w podejmowaniu wolnych i dojrzałych decyzji, gdyż chce się człowiekowi podawać gotowe rozwiązania, jakie powinien podjąć. Dobra decyzja powinna być podjęta w wolności, prowadzić do odpowiedzialności i zaowocować miłością. Aby tak się stało, s. Anna Maria przedstawiła schemat metody „4P”, zaproponowaną przez ks. Jakuba Alberionego, założyciela Sióstr Królowej Apostołów i całej Rodziny św. Pawła. Metoda wynika z prostego przekazu, iż życie jest darem Boga, należy zastanowić się jak się chce je przeżyć. „4 P” to „pomyśl, pomódl się, poradź, podejmij decyzję” – czyli czynności umożliwiające dobrą decyzję. „Pomyśl” to wykorzystanie naszego potencjału intelektualnego, dokonanie autorefleksji, aby porządkując świat dążeń, decydować w sposób wolny. Kolejny etap to modlitwa – „pomódl się”, aby otworzyć się na Boże prowadzenie w naszym życiu. Dzięki modlitwie można zauważyć własne obdarowanie, podobieństwo do Jezusa oraz własną wrażliwość na ubóstwo świata, które pozwala odkryć własne obdarowanie. Kolejny punkt, to otwarcie się na pomoc innych: „poradź się”. Drugi człowiek może zobiektywizować nasze problemy, które mogą być przez nas bądź dramatyzowane, bądź banalizowane. Osoba towarzysząca może pomóc odczytać głos Boga w naszym życiu. Ostatni punkt to „podjęcie decyzji”, gdyż nie można poszukiwać w nieskończoność i trzeba zaryzykować. „Należy pokreślić, stwierdziła siostra, że chrześcijanin nie rozeznaje pomiędzy dobrem a złem… bo tu nie ma czego rozeznawać. Chrześcijanin rozeznaje większe dobro… tu i teraz, dla siebie i dla innych”. Na koniec prelegentka zwróciła uwagę na trzy rzeczy, które nie pomagają w dobrych decyzjach: brak poznania różnych możliwości wyboru, brak poznania Jezusa, pełni, jaką nam daje, co sprawia, że wybór wynika z jakiegoś braku oraz hamujące nas trudne doświadczenia i zranienia.

Po obu przedłożeniach prelegenci odpowiedzieli jedynie na cześć licznych pytań, zadanych przez słuchaczy. Wykład będzie dostępny on-line na stronie Papieskiego Wydziału: akademiakatolicka.pl. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się w Bibliotece Rolniczej 28 marca 2019 roku o godzinie 19.00.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu