ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Sesja poprawkowa 2020/2021do 25 września 2021 r.

 

Kalendarium 2021 – 2022

(kalendarium jest aktualizowane w miarę pojawienia się nowych wydarzeń)

 

Soboty wykładowe:

2021 – 2.10 / 9.10 / 16.10 / 23.10 / 6.11 / 20.11 / 27.11 / 4.12 / 11.12 / 18.12

2022 – 8.01 / 15.01 / 22.01 / 29.01 / 5.02 / 12.02 / 19.02 / 26.02 /5.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 2.04 / 9.04 / 23.04 / 7.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 4.06 / 11.06 / 25.06

 

Wrzesień 2021

16-17 – Edukacja Muzyczna z Muzyką Kościelną egzaminy wstępne od godz. 10.00, termin dodatkowy 23-24 września od godz. 10.00

18 – rozmowy rekrutacyjne na studia e-AKW w systemie blended-learning (godz. 10:00-15:00)

18 – Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne: rozmowa rekrutacyjna (od godz. 10:00)

20– Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej: rozmowa rekrutacyjna (godz. 15.00-18.00)

21– Szkoła Doktorska: egzamin wstępny (godz. 10.00-12.00)

22– Podyplomowe studia z etyki: rozmowa rekrutacyjna (godz. 10:00)

25– zakończenie roku dla Akademii Dziennikarstwa, Studium Małżeństwa i Rodziny oraz Teologii dla Zabieganych

25– rozmowy rekrutacyjne na studia e-AKW w systemie blended-learning (godz. 10:00-15:00) oraz studia niestacjonarne sobotnie

27.09-1.10 – zjazd studentów e-AKW (system blended-learning)

29– Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej: rozmowa rekrutacyjna (godz. 15.00-18.00)

30– LK-PD: rozmowa rekrutacyjna (godz. 10.00-13.00)

Październik

1 – egzaminy ex universa i magisterskie dla studentów niestacjonarnych (e-AKW i sobotnich)

2 – pierwsza sobota wykładowa

7 – uroczysta inauguracja Roku Akademickiego

21-22  Kurs liturgiczny dla fotografów

28 –  Szkoła Doktorska: egzamin i obrona pracy licencjackiej (2. termin)

 

Listopad

20 – Msza święta z udziałem absolwentów uczelni

 

Grudzień

2 – Szkoła Doktorska: konferencja naukowa (Collegium Bobolanum)

Styczeń

24-2 – zjazd studentów e-AKW (system blended-learning)

Luty

5 – początek sesji zimowej

 

Maj

5 – Szkoła Doktorska: konferencja naukowa (Collegium Joanneum)

7 – sympozjum naukowe dla ośrodków akademickich uczelni (Bielany)

23-27 – zjazd studentów e-AKW (system blended-learning)

Czerwiec

9 –  Szkoła Doktorska: egzaminy z teologii ogólnej i koniec sesji letniej (1. termin)

11 – początek sesji letniej dla studiów magisterskich

23 – Szkoła Doktorska: egzamin i obrona pracy licencjackiej (1. termin).

23 – Szkoła Doktorska: ocena śródokresowa.

 

Wrzesień

30 – Szkoła Doktorska: koniec sesji poprawkowej (2. termin)

 

 

Studenci e-Learningu, kursów oraz ośrodków afiliowanych mają osobne kalendarium.