ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA CIEKAWYCH WYSTĄPIEŃ NA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „PRAWO I KOŚCIÓŁ”, 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek).

– Organizator: Akademia Katolicka w Warszawie

– Wstęp wolny.

– Miejsce: ul. Dewajtis 3, Warszawa (WEJŚCIE A).

– Konferencja zacznie się o 10.00. Przewidywany koniec około 17.00.

– Podjęta zostanie refleksja nad tym jak prawo państwowe i kościelne postrzega Kościół oraz jakie miejsce zajmuje ono w społeczności wiernych.

– Weźmie udział blisko 40 prelegentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicy. Uczelni kościelnych i świeckich!

– Wykłady zainteresują zarówno prawników świeckich, jak i kościelnych oraz osoby na co dzień nie zajmujące się prawem. Będzie można dowiedzieć się między innymi o: stwierdzaniu nieważności małżeństw, możliwości otrzymania rozgrzeszania przez rozwodników żyjących w nowych małżeństwach. Wiele wystąpień zostanie poświęconych przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw przez duchownych wobec osób nieletnich. Nie zabraknie refleksji nad miejscem katechezy w szkole, a także nad ostatnio głośnym zagadnieniem synodalności w Kościele. Będzie można wyrobić sobie opinię o tym jak Unia Europejska postrzega Kościół katolicki. Poruszone zostaną także zagadnienia m.in. z prawa cywilnego, filozofii i historii prawa. To tylko niektóre podejmowane problemy.

– Uczestnicy będą mogli nie tylko posłuchać ciekawych wykładów, ale również zadać pytanie prelegentom. Okazji do postawiania pytań będzie wiele, jak również osobistej rozmowy z prelegentami.

 

Z wyrazami szacunku

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

Pełne teksty referatów do publikacji należy przesłać do 30 czerwca 2024 r. na adres: konferencja2024@akademiakatolicka.pl Studenci i doktoranci będą poproszeni o dołączenie do tekstu referatu formularza recenzyjnego, wypełnionego przez osobę mającą przynajmniej stopień doktora z dyscypliny, w której opracowano referat. Szczegółowe wymagania wobec Autorów referatów zamieszczone zostały w zakładce „pliki do pobrania” – plik: „Wymagania redakcyjne” i „Formularz recenzyjny tekstu”.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW

ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW)

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ)

dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. UW

dr hab. Justyna Krzywkowska (UWM)

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW (Przewodniczący)

dr hab. Grzegorz Grochowski

ks. dr Robert Bańdur

ks. dr Marcin Kołodziej

ks. dr Mateusz Wyrzykowski

mgr Adam Jędrzejewski

Mateusz Moreń

 

Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z bazy noclegowej Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego Dobre Miejsce, który mieści się w tym samym budynku co Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

Link do strony internetowej, gdzie można dokonać rezerwacji https://warszawa.dobremiejsce.eu/rezerwacja/

Opłata konferencyjna wynosi 260 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat, opracowanie e-booka.

Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do wygłoszenia referatu, proszone są o dokonanie wpłaty na konto Akademii Katolickiej w Warszawie do 20 marca 2024 r.

Nazwa posiadacza rachunku i numer konta, na który należy dokonać przelew:

Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Joanneum

25 1240 1037 1111 0000 0694 0777

W tytule przelewu proszę wpisać:

Prawo i Kościół oraz imię i nazwisko prelegenta (czyli np.: Prawo i Kościół Jan Kowalski)

Gdyby potrzebny był rachunek za uiszczenie opłaty, proszę przesłać dane osoby/podmiotu na kogo ma być wystawiony na adres konferencja2024@akademiakatolicka.pl. W przypadku osoby prawnej konieczne jest podanie również nr NIP.

Mapa dojazdu na konferencję (pobierz)