ks. dr Andrzej PERSIDOK

Kontakt mailowy

apersidok@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

Teologia fundamentalna, teologia Henri de Lubac’a, historia teologii, chrystologia, estetyka teologiczna

Prowadzone wykłady:

Wykład z eklezjologii fundamentalnej na PWTW

Wykład z wprowadzenia w chrześcijaństwo (prawdy wiary) na e-learningu

Wykład z estetyki na Podyplomowym Studium z Etyki dla Nauczycieli

Proseminarium na PWTW

Wykład monograficzny „Wybrane zagadnienia z teologii Henri de Lubac’a” na PWTW oraz na e-learningu

Wykład monograficzny „Wybrane zagadnienia z teologii protestanckiej” na PWTW

Ćwiczenia z teologii fundamentalnej w WMSD

Ćwiczenia z sakramentologii w WMSD

Ćwiczenia z chrystologii w WMSD 

Curriculum Vitae:

2003-2009 – studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (afiliowanym do PWTW), zakończone uzyskaniem stopnia magistra teologii (na podstawie pracy: Dzieło sztuki jako ujawnienie prawdy bytu w filozofii Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Monia).

2011-2013 – studia licencjackie z teologii fundamentalnej na Universidad de Navarra w Pampelunie, zakończone uzyskaniem stopnia licencjata (na podstawie pracy: El método de la paradoja en la teología de Henri de Lubac, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. César Izquierdo Urbina).

2013-2016 – studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Universidad de Navarra w Pampelunie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora (na podstawie pracy: Cristología y antropología en Henri de Lubac. Mediación y Cristo Mediador, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. César Izquierdo Urbina).

Od 2017 – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i z-ca redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”.

Publikacje:

2017 – „Cristología y antropología. La mediación de Cristo en Henri de Lubac”, Eunsa, Pamplona 2017.

2016 – „Primacía del Mediador. El hombre y Cristo en la teología de Henri de Lubac”, Scripta Theologica 48 (2016), nr 3, 581-610.

2015 – „¿Revolucionario o «genio simplificador»? Santo Tomás de Aquino en la Exégèse médiévale de Henri de Lubac”, Biblica et Patristica Thoruniensia 8 (2015), nr 3, 67-80.

2015 – „Paradoks w teologii według Henri de Lubac’a”, Warszawskie Studia Teologiczne 28 (2015), nr 2, 100-117.

 

ks. dr Andrzej PERSIDOK

E-mail contact

apersidok@akademiakatolicka.pl

Research interests:

Fundamental Theology, Henri de Lubac, History of Theology, Christology, Theological Esthetics.

Courses taught:

Ecclesiology, Introduction to Christianity, Theology of Henri de Lubac, Introduction to the Protestant Theology, Fundamental Theology, Christology

Education:

2003-2009 – studies at St. John the Baptist Seminary in Warsaw (a part of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw) completed with the degree of Master in Theology (with the thesis: Dzieło sztuki jako ujawnienie prawdy bytu w filozofii Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, under direction of prof. dr hab. Ryszard Moń)

2011-2013 – licentiate studies in Fundamental Theology at the Universidad de Navarra in Pampeluna, completed with the licentiate title (with the thesis: El método de la paradoja en la teología de Henri de Lubac, under direction of prof. dr. César Izquierdo Urbina).

2013-2016 – doctoral studies in Fundamental Theology at the Universidad de Navarra in Pampeluna, completed with the PhD title (with the thesis: Cristología y antropología en Henri de Lubac. Mediación y Cristo Mediador, under direction of prof. dr. César Izquierdo Urbina).

Since 2017 – Assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw and Vice Editor in Chief of “Warsaw Theological Studies”.

List of publications:

2017 – „Cristología y antropología. La mediación de Cristo en Henri de Lubac” [Christology and Anthropology. The Mediation of Christ in Henri de Lubac], Eunsa, Pamplona 2017.

2016 – „Primacía del Mediador. El hombre y Cristo en la teología de Henri de Lubac” [The Primacy of the Mediator. The man and Christ in the Theology of Henri de Lubac], Scripta Theologica 48 (2016), nr 3, 581-610.

2015 – „¿Revolucionario o «genio simplificador«? Santo Tomás de Aquino en la Exégèse médiévale de Henri de Lubac” [Revolutionary or «Genius of Simplification«? Saint Thomas of Aquinas in the Exégèse médiévale of Henri de Lubac], Biblica et Patristica Thoruniensia 8 (2015), nr 3, 67-80.

2015 – „Paradoks w teologii według Henri de Lubac’a” [The Paradox in the Theology of Henri de Lubac], Warszawskie Studia Teologiczne 28 (2015), nr 2, 100-117.