Ks. Rektor w Ośrodku Zamiejscowym w Koninie

22 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich studentom kończącym 6-letnie studia teologiczne. W czasie Mszy św. Ks. Rektor skierował słowo do studentów i ich rodzin. Powiedział, że człowiek studiujący świętą teologię powinien ją poznawać na dwa sposoby: na Sali wykładowej i na klęczkach – modląc się. Co więcej – studia świętej teologii nie są tylko studiami dla samego siebie, ale poprzez nią człowiek usposabia się do głoszenia Tego, którego poznaje.

Po rozdaniu dyplomów, studenci przedstawili Tryptyk bł. Jana Pawła II.

Zobacz galerię z tego wydarzenia