Kursy biblijne i językowe PWTW w roku akademickim 2013/2014

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela zaprasza do udziału w kursach biblijnych i języków starożytnych w bieżącym roku akademickim. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. Kartę uczestnictwa i ankietę personalną będzie można pobrać poniżej lub otrzymać w kościele podczas pierwszych spotkań w październiku.

Spotkania prowadzą bibliści z UKSW i PWTW. Odbywają się one w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie według ustalonego programu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.