Kursy biblijno-liturgiczne PWTW w roku akademickim 2012/13

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zapraszamy do udziału w kursach biblijnych i liturgicznych. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. Spotkania biblijne, które prowadzą bibliści z UKSW i PWTW, odbywają się w poniedziałki o godz. 19.30 w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Wcześniej o godz. 19.00 istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii.

 

1. Duchowa lektura Biblii. Śladami chrześcijan starożytności i średniowiecza

2. Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. Jezus w Jerozolimie

3. Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej

4. Rok wiary. Wiara celebrowana w liturgii