List intencyjny o współpracy z PWTW podpisany.

Intention letter 13.05-21-2Dziekani wydziałów teologicznych z Europy Środkowo Wschodniej podpisali 13 maja 2016 r. list intencyjny o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

  1. Prof. Dr. Benas Ulevičius z Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
  2. Doc. ThLic. Miloš Lichner SJ z Uniwersytetu w Trnawie
  3. Prof. ThDr. Cyril Hišem z Wydziału Teologicznego w Koszycach, (Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku).
  4. Prof. dr. Sc. Darko Tomašević z Uniwersytetu Sarajewskiego
  5. Prof. dr Bernhard Dolna z Międzynarodowego Instytutu Teologicznego w Wiedniu.

Dziekani – na zaproszenie ks. Rektora prof. Krzysztofa Pawliny – wzięli udział w dwudniowym sympozjum „Teologia na rozdrożach współczesności”.

Galeria