dr Anna Kazimierczak-Kucharska
kazimierczak.anna@wp.pl

 

Tematy prac pisemnych:

1. Filozofia jako sposób życia w pogańskim i chrześcijańskim nurcie starożytnym
2. Kontemplacja rzeczywistości i Boga w starożytnej filozofii
3. Najważniejsze spory filozoficzne w średniowieczu
4. Nauka św. Tomasza z Akwinu lekarstwem dla współczesnego człowieka

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2012 r.

 

Lektura obowiązkowa (do przeczytania na zaliczenie wykładu):

Anzelm z Canterbury, Proslogion, w: tenże, Monologion. Proslogion, tłum. L. Kuczyński Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 191-241 (łącznie jest to niecałe 30 stron tekstu – wydanie, które zasugerowano jest dwujęzyczne, stąd więcej stron, można jednak skorzystać z innego wydania).

Tezy na egzamin:

Zagadnienia do egzaminu

 

Pliki do pobrania:

Dialektycy i antydialektycy
Etyka i polityka Arystotelesa
Filozofia przyrody
Plotyńskie zasady
Sokrates i kwestia sokratejska
Spór o uniwersalia
Stoicy rzymscy

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.