ks. dr Piotr Waleńdzik
ks.piotr@poczta.fm

 

Temat pracy pisemnej:

1. Znaczenie liturgii godzin w życiu Kościoła
2. Rok liturgiczny jako anamneza dzieła Jezusa Chrystusa
3. Pobożność ludowa w roku liturgicznym

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2012 r.

 

Bibliografia:

Decyk J., Liturgia godzin hymnem na chwałę Boga, Studia Theologica Varsaviensia 1/ 2011, s. 23-34.
Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999.
Nadolski B., Liturgika, t II, Liturgia i czas, Poznań 1991.
Sinka T., Zarys liturgiki, Kraków 2004.
Sobeczko H. (red.), Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, Opole 2008.
Świerzawski W. (red.), Mysterium Christi, t. V, Liturgia uświęcania czasu, Kraków 1984.
Zaleski J., Rok kościelny, Warszawa 1989.

Tezy na egzamin:

Tezy egzaminu ustnego

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.

Adresy internetowe:

1. Rok liturgiczny
Rok liturgiczny – Brewiarz.pl
Symbole liturgiczne – Benedyktyni.pl
List Apostolski „Dies Domini” – Opoka.org.pl
Świętowanie – Mistagogia Liturgiczna – Ks. Stanisław Araszczuk
Dlaczego świętujemy niedzielę – Deon.pl

2. Liturgia Godzin
Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin
Konstytucja o liturgii świętej