Skip to main content
wyszukaj

Teologia moralna fundamentalna

ks. dr Jan Konarski
konarski.jan@gmail.com

 

Temat pracy pisemnej (jeden do wyboru):

1. Waga i ograniczenia subiektywnego i obiektywnego aspektu moralności (główne źródło: Veritatis Splendor).
2. Między autonomią a heteronomią: teonomia uczestnicząca jako teologiczny klucz do właściwego rozumienia prawa naturalnego (gł. źródło: Veritatis Splendor).
3. Czy i kiedy prawo moralne alienuje człowieka? Jak tego uniknąć?
4. Pismo św. w teologii moralnej: jak z niego korzystać, by było to moralne?
UWAGA: Przy pisaniu prac proszę uwzględnić konkretne przykłady z życia ilustrujące omawiane problemy.

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2012 r.

 

Lektura obowiązkowa:

  1. Gaudium et Spes nr 16
  2. Encyklika Pawła VI Humanae Vitae
  3. Adhortacja Jana Pawła II Reconciliatio et Paenitentia, cz. II Miłość większa niż grzech (nr 13-18)
  4. Katechizm Kościoła Katolickiego: Życie w Chrystusie, Dział I – „Powołanie człowieka: życie w Duchu Św.” (nr 1691-2051)
  5. Encyklika Jana Pawła II Veritatis Splendor: Rozdział II. „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata” (Rz 12, 2). Kościół wobec niektórych tendencji współczesnej teologii moralnej (nr 28-83)
  6. Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Verbum, Kielce 2009: cz. II Niektóre kryteria biblijne dla refleksji moralnej (nr 92-162)

Tezy na egzamin:

Tezy egzaminu ustnego

 

Materiał uzupełniający do wykładu:

F. Niessen – Kierunki poszukiwań teologii moralnej po Soborze Watykańskim II

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu