ks. dr Józef Górzyński

jozef.gorzynski@wp.pl

 

 

Temat pracy pisemnej:

„Uzasadnienie znaków w liturgii. Dlaczego w liturgii musimy posługiwać się znakiem?”

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca kwietnia 2013 r.

 

Lektura obowiązkowa:

Katechizm Kościoła Katolickiego o liturgii oraz list Jana Pawła II Dies Domini

 

Tezy na egzamin:

1. Pojęcie liturgii według Konstytucji o liturgii.
2. Obecność Chrystusa w liturgii.
3. Elementy celebracji liturgicznej.
4. Słownik liturgiczny: misterium, anamneza, epikleza, anabasis, katabasis.
5. Zgromadzenie liturgiczne.
6. Funkcje i posługi w liturgii.

Pliki do pobrania:

Jan Paweł II – Przesłanie do Sesji Plenarnej Kongregacji Kultu Bożego
Sobór Watykański II – Konstytucja o liturgii r. I
Józef Górzyński – Od funkcji do posługi

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.