Skip to main content
wyszukaj

Wprowadzenie w chrześcijaństwo – modlitwa

o. dr Marek Kotyński CSsR

kotynski@onet.eu

 

 

Temat pracy pisemnej:

„Dlaczego chrześcijańska modlitwa jest walką duchową i na czym ta walka polega?”
(5 stron maszynopisu – opracować na podstawie lektury KKK i innych materiałów)

 

Lektura obowiązkowa:

– Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział II: MODLITWA PAŃSKA „OJCZE NASZ” (2759-2865)

 

Tezy na egzamin:

(przygotować na podstawie KKK oraz artykułów zamieszczonych na stronie internetowej)

  1. Na czym polega i jak się rozwija chrześcijańska modlitwa myślna – medytacja?
  2. Jak uczyć chrześcijańskiej modlitwy?
  3. Jak rozumieć prawdę, że modlitwa jest słuchaniem Boga?
  4. Podstawowe rodzaje chrześcijańskiej modlitwy (KKK 2623-2649)
  5. Pytanie z lektury obowiązkowej.

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2012 r.

 

Pliki do pobrania:

Dariusz Piórkowski SJ – Tajemnica modlitwy
Elżbieta  Osewska – Katechetyczna  dydaktyka  modlitwy
Marek Kotyński CSsR – Modlitwa myślna według św. Alfonsa M. de Liguori
Marian Zawada OCD – Heroizm modlitwy prawdziwej
Stanisław Łucarz SJ – Czym jest modlitwa chrześcijańska
Włodzimierz Zatorski OSB – Nieustanne słuchanie Boga

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu