ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak

jwarzeszak@gmail.com

 

Praca pisemna:

Należy opracować jedną z podanych tez do egzaminu (w pliku do pobrania) lub jeden poniższych z tematów: 

1. Ujęcie teologii stworzenia w katechezach Jana Pawła II (Katechezy podane w bibliografii w książce).
2. Pochodzenie człowieka według Biblii i według różnych ewolucjonizmów
3. Godność osobowa człowieka jako stworzonego na obraz Boży.
4. Wypowiedzi Benedykta XVI na temat stworzenia i człowieka.
5. Grzech pierworodny w ujęciu Biblii, Soboru Trydenckiego i współczesnych teologów.
6. Aniołowie: ich pochodzenie, natura i zadania.
7. Szatan: pochodzenie, natura, grzech, możliwości szkodzenia człowiekowi.

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2013 r.

 

Pliki do pobrania:

Protologia – bibliografia
Protologia – tezy
T.Lis – Zarys antropologii teologicznej Jana Pawła II
Wypowiedzi Benedykta XVI

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.