ks. prof. Stanisław Kur

 

Temat pracy pisemnej:

Przyczyny podziału państwa Salomona na dwa państwa (ok. 5000 znaków)

Prace przesyłamy mailem do ks. Andrzeja Tuleja (atulej1@wp.pl) do końca grudnia 2013 r.

 

Lektura uzupełniająca:

Fragment książki ks. Tomasza Jelonka „Wprowadzenie do lektury Biblii” – gatunki literackie w Biblii

 

 

Pliki do pobrania:

Biblia Poznańska – Wprowadzenie do Pięcioksięgu
Cz. Jakubiec – Wprowadzenie w lekturę Pisma św.

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.