ks. dr Sławomir Szczepaniak

s.szczepan@wp.pl

 

 

Lektura obowiązkowa:

 • Władysław Skarbek, Logika dla humanistów, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2004
 • Krzysztof A. Wieczorek, Logika dla opornych. Wszystko co powinniście wiedzieć o logice, ale nie uważaliście na zajęciach, Krzysztof A. Wieczorek, 2002

Lektura uzupełniająca:

 • Jan PRZYBYŁOWSKI, Logika z ogólną metodologią nauk, Gdańsk: Wyd. Uniwersytet Gdański 2000, Barbara STANOSZ, Ćwiczenia z logiki, Warszawa: PWN 2002,
 • Barbara STANOSZ, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa: WN PWN 2002
 • Zygmunt ZIEMBIŃSKI, Logika praktyczna, Warszawa: PWN 2002.

Tezy lub zagadnienia do egzaminu:

 1. Pojęcie logiki ogólnej, semiotyki, logiki formalnej, metodologii ogólnej i szczegółowej
 2. Pojęcie kultury logicznej i myślenia krytycznego
 3. Przedmiot materialny a przedmiot formalny dyscypliny naukowej
 4. Działy semiotyki
 5. Pojęcie znaku i jego interpretacje
 6. Funkcje semiotyczne znaku
 7. Pojęcie nazwy, desygnatu, zakresu nazwy
 8. Podział nazw; przykłady
 9. Cechy konstytutywne a cechy konsekutywne nazwy-przykłady
 10. Zdania kwadratu logicznego; przykłady, umiejętność rozpoznania i zapisu zdań, relacje między zdaniami kwadratu logicznego (przykłady)
 11. Funktory – definicje, typy funktorów, przykłady
 12. Błędy semiotyczno-językowe w procesie komunikowania (przykłady)
 13. Podstawowe funkcje zdaniowe
 14. Wnioskowanie bezpośrednie
 15. Wnioskowanie pośrednie (sylogistyka)
 16. Rozumowanie dedukcyjne a redukcyjne
 17. Indukcja enumeracyjna
 18. Indukcja eliminacyjna
 19. Błędy w rozumowaniach
 20. Podział definicji
 21. Błędy w definiowaniu
 22. Podstawowe schematy logiczne
 23. Sposoby argumentacji i perswazji

Materiały do pobrania:

Logika – skrypt i slajdy
K. Wieczorek – Logika dla opornych

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.