ks. dr Andrzej Tulej

atulej1@wp.pl

 
 

Zagadnienia do egzaminu:

  1. Charakterystyka osoby św. Pawła (na podstawie wykładu).
  2. Działalność apostolska św. Pawła (na podstawie tekstu Dziejów Apostolskich i kserokopii rozdanych na wykładzie pt. „Życie i nauka św. Pawła w zarysie z ćwiczeniami).
  3. Podział listów św. Pawła.
  4. Zagadnienia teologiczne zawarte w poszczególnych listach (na podstawie wykładu).
  5. Analiza wybranych tekstów i zagadnień.
  6. List do Hebrajczyków – na podstawie lektury listu odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o wyższości Nowego Przymierza nad Starym.

Praca pisemna (ok. 5000 znaków):

Przeczytaj kilka wybranych katechez Benedykta XVI o św. Pawle i napisz, co Twoim zdaniem jest ważne w przesłaniu Pawłowym i aktualne dzisiaj.

Katechezy znajdziecie w Internecie lub w wydaniu książkowym. Zostały one wygłoszone najpierw w X i XI 2006 r. (4 katechezy), a później w Roku św. Pawła od 2 VII 2008 r. do 4 II 2009 r.

Pracę przesyłamy do końca września 2013 r.

Materiały do pobrania:

Komentarz do wybranych fragmentów listów św. Pawła
Wprowadzenie do Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła i Listu do Hebrajczyków

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.