dr hab. Grzegorz Grochowski

grzegorz.uczelnia@gmail.com

Materiały do samodzielnego przygotowania się do egzaminu:
– skrypt roboczy zawierający tezy egzaminacyjne i materiały
– wypisy z dokumentów Kościoła (lektura uzupełniająca)

UWAGA:
Podobnie jak w ubiegłym semestrze proponuję opcjonalnie napisanie pracy. Zwalnia ono z dowolnie wybranych 3 tez egzaminacyjnych. Listę tez z których student nie chce być pytany, przedstawia bezpośrednio przed egzaminem.

Temat pracy zaliczeniowej (pisanej opcjonalnie; do 5000 znaków):
Szanse i bariery rozwoju katechezy młodzieży w Polsce

Prace zaliczeniowe przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca września 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Katecheza młodzieży – skrypt i tezy                                                     .
Młodzież w wypowiedziach Kościoła i Jana Pawła II

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.