ks. dr hab. Robert Skrzypczak

robert_skrzypczak@poczta.onet.pl

Praca pisemna:

Proszę o przygotowanie elaboratu na jeden z dwóch tematów odpowiadających dwóm tezom dodatkowym w spisie tez do egzaminu:

1. Grzech pierworodny w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i teologicznej (do tego służy dokument nr 4)
2. Natura i nadprzyrodzoność (do tego służy dokument nr 5 we wskazanym fragmencie)

Elaborat należy przesłać do 15 września.

Można też posłużyć się dodatkową literaturą, podaną w trakcie wykładów. Szczególnie cenna może być praca G. Greshake, Wprowadzenie do nauki o łasce, WAM, Kraków 2005.

Materiały:
1. Podstawowy skrypt z charytologii (podstawa do egzaminu, zawiera tezy omówione na wykładach oraz do samodzielnego przygotowania).
2. Skrócony skrypt z charytologii (uzupełniający).
3. Tezy do egzaminu październikowego.
4. Książka w pdf-ie o grzechu pierworodnym do przygotowania elaboratu (całość).
5. Książka w pdf-ie, czterotomowa Historia dogmatów, do przygotowania elaboratu (tom II, rozdział 7). Z tej książki tom II, rozdz. 5-6 mogą pomóc w rozszerzeniu zagadnień podstawowych z charytologii.
6. Artykuł na temat szóstej prawdy wiary: Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dokumenty do pobrania:

 

Podstawowy skrypt z charytologii
Skrócony skrypt z charytologii 
Tezy do egzaminu październikowego
Książka o grzechu pierworodnym do przygotowania elaboratu
Książka, czterotomowa Historia dogmatów, do przygotowania elaboratu tom I i II
Książka, czterotomowa Historia dogmatów, do przygotowania elaboratu tom III
  Książka, czterotomowa Historia dogmatów, do przygotowania elaboratu tom IV
    Artykuł na temat szóstej prawdy wiary: Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.