ks. dr Andrzej Tulej

atulej1@wp.pl

Dwie formy zaliczenia (do wyboru):

Egzamin ustny na podstawie rozdanych na zajęciach ćwiczeń

lub

Praca pisemna, w której zostaną opracowane krótko trzy tematy (ok. 2000 znaków każdy):
a. Analiza/opis wybranego obrazu z przypowieści Jezusa;
b. Charakterystyka wybranej wspólnoty, do której św. Paweł skierował swój list;
c. Omówienie wybranego problemu z listów katolickich.
 

Prace zaliczeniowe przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca września 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Wprowadzenie do ksiąg NT – wstępy z Biblii Poznańskiej