Materiały dla studentów na rok akademicki 2014/2015 sesja I

Rok I/II

Przedmioty I sesji wykladowej

 • Introdukcja biblijna
 • Logika
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo – życie moralne
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo – modlitwa

 

Rok III/IV

Przedmioty I sesji wykładowej

 • Język łaciński

Ćwiczenia do wyłożonego podczas sesji paźdzeirnikowej przez ks. prof. Stanisława Kura materiału przeprowadza Pani mgr. Katarzyna Majcherek na platformie e-PWTW.

Do styczniowego egzaminu u ks. prof. Stanisława Kura będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą wcześniej ćwiczenia.

 • Technologia informacyja

Zajęcia uzupełniające i zaliczenia końcowe realizowane są przez Pana mgr. Adama Bartosiewicza wyłącznie za posrednictwem platformy e-PWTW.

 • Liturgika

 

Rok V

Przedmioty I sesji wykładowej

 • Katolicka nauka społeczna
 • Pedagogika ogólna
 • Teologia dogmatyczna – sakramentologia
 • Seminarium magisterskie