Skip to main content
wyszukaj

Język łaciński

Ćwiczenia do wyłożonego podczas sesji październikowej przez ks. prof. Stanisława Kura materiału przeprowadza Pani mgr Katarzyna Majcherek na platformie e-PWTW. Ćwiczenia należy wykonać do 15 stycznia 2015. Możliwość konsultacji z Panią Katarzyną poprzez maila:  tristan35@wp.pl

Do styczniowego egzaminu u ks. prof. Stanisława Kura będą dopuszczone tylko osoby, które zaliczą wcześniej ćwiczenia.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu