Skip to main content
wyszukaj

Seminarium magisterskie

Prace magisterskie piszemy wyłącznie u ks. dr hab. Mieczysława Olszewskiego (z teologii) i dr hab. Grzegorza Grochowskiego (z katechetyki). Jakiekolwiek zmiany należy konsultować z kierownikiem studiów e-PWTW, a ostatecznie będą wymagały zgody rektora PWTW.

Proszę wykorzystać czas przed najbliższym zjazdem na skontaktowanie się z profesorami w celu ustalenia tematyki pracy.

Każda sesja wykładowa na V i VI roku ma zaplanowane cztery godziny seminarium magisterskiego.

 

Dokumenty do pobrania. 

 

Praca magisterska – zasady pisania

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu