Zajęcia uzupełniające i zaliczenia końcowe realizowane są przez Pana mgr. Adama Bartosiewicza wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PWTW.