Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: “Pronoia. The Providence of God in East and West”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: “Pronoia. The Providence of God in East and West” (03.09.2017)
Dom Rekolekcyjno Formacyjny na Bielanach (Dewajtis 3).

Jest to konferencja, która ma postać zamkniętego kolokwium, czyli robocze spotkanie dla naukowców zajmujących się myślą Ojców Kościoła. Tematyka konferencji dotyczy Opatrzności Bożej i tego, jak rozumieli ją starożytni chrześcijanie, czyli autorzy, którzy stykając się z grecką filozofią i kulturą tworzyli chrześcijańską teologię. Konferencja nie tylko dotyczy koncepcji Ojców Wschodnich i Zachodnich, ale także biorą w niej udział badacze zarówno prawosławni jak i katolicy z całej Europy.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela jest organizatorem i sponsorem i sprawuje opiekę naukową nad konferencją.   Pozostali sponsorzy to: Archidiecezja Warszawska, Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Centrum Opatrzności Bożej (także organizator).
Uczestnikami konferencji są znani w świecie naukowcy, którzy w trakcie jej trwania nie tylko zajmą się pogłębioną refleksją nad problemem Bożej opatrzności, ale będą mogli zwiedzić Świątynię Opatrzności w Wilanowie.
Po konferencji planowanie jest wydanie zbiorowej pracy naukowej w językach kongresowych dotyczącej właśnie Opatrzności Bożej u Ojców Kościoła. Po ukazaniu się jej w Niemczech, planowany jest także przekład tej publikacji na język polski.