Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Nasz student wygrał konkurs na najlepszą pracę magisterską

By 28 grudnia, 2018No Comments2 min read

W dniu 1 grudnia 2018 r., praca magisterska ks. Giacomo Calore zdobyła 1. Nagrodę „im. Ks. Franciszka Sawickiego” w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie” (pierwsze wydanie w 2014/2015 r.) ogłoszonym przez Fundację Pro Futuro Theologiae, działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł pracy to: „Znaczenie teologiczne osoby i natury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”.

Celem pracy jest określenie wpływu chrystologii na dzisiejszą antropologię, zgodnie z przesłaniem Konstytucji Gaudium et spes. Ojcowie Soborowi, przy wskazywaniu na Chrystusa jako na „doskonałego człowieka”, który wyjaśnia „misterium” bytu ludzkiego (por. nr 22 i 41), odnieśli się do soborów chrystologicznych od V do VII wieku, które broniły wiary w prawdziwe bóstwo i człowieczeństwo Zbawiciela za pomocą pojęć osoby i natury, opracowanych przez ówczesne największe szkoły teologiczne z Aleksandrii i Antiochii. Praca skupia się zatem na debacie pomiędzy tymi dwoma nurtami teologicznymi, aby ukazać światło, jakie wiara w Chrystusa vere Deus et vere homo, wówczas sprecyzowana, może rzucić dziś na pojmowanie człowieka.

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Uroczystość wręczenia nagrody w Konkursie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku w Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu.

Promotorem zwycięskiej pracy jest ks. dr Krzysztof Szwarc.

Close Menu