Niezwykły Jubileusz

– Większość ze zgromadzonych gości nie ma tylu lat życia, od ilu lat ksiądz infułat służy Kościołowi – powiedział w mowie gratulacyjnej ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Okazją do wygłoszenia ciepłej laudacji była 70. rocznica święceń kapłańskich ks. infułata Stanisława Kura, byłego rektora seminarium warszawskiego, naukowca i wychowawcy wielu pokoleń kapłanów. Był wyświęcony miesiąc przed aresztowaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego przez służbę bezpieczeństwa. Jeszcze kilka lat temu ks. infułat prowadził zajęcia na naszej uczelni. Specjalizował się w wykładach na temat Starego Testamentu, uczył języków (łaciny, greki, hebrajskiego), był cenionym na świecie znawcą kilku języków starożytnych z kręgu Bliskiego Wschodu. Często można go spotkać na spacerze w Lasku Bielańskim, dokąd wędruje ze swego miejsca zamieszkania w budynku dawnego seminarium.
„Wychwalajcie Pana, bo jest dobry” – tymi słowami psalmu ks. Stanisław podsumował swoje długie życie i posługiwanie. Podziękował Bogu za swoją rodzinę. „Było nas czworo rodzeństwa, żyję już tylko ja. Pan Bóg mnie zachował, bym modlił się za nich wszystkich” – wzruszonym głosem opowiadał o rodzicach, rodzeństwie, krewnych. Dziękował za wszystkich ludzi, których spotkał na swej drodze. Na koniec poprosił: „Pomódlcie się za mnie czasem, by Bóg okazał mi miłosierdzie”.
Księże Infułacie, cała społeczność naszej uczelni składa podziękowanie za inspirację do pięknego życia. O modlitwie nie zapomnimy. Niech Bóg ma Ciebie w swojej opiece, pełnej miłości. (Fot. K. Regulski)